სამართავი ღილაკის პარამეტრები

იძახებს დიალოგს მონიშნული სამართავი ღილაკის პარამეტრების შესაცვლელად.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu of a selected form element - choose Control

ხატულა

კონტროლი


შენიშვნის ხატულა

თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ გამოიძახოთ დიალოგი პარამეტრები დიზაინის რეჟიმში, მონიშნული სამართავი ღილაკით.


პარამეტრები დიალოგში მონაცემებში შეყვანისას, გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ ჩამოსაშლელ კომბო-ველში შესაძლებელია მრავალსტრიქონიანი მონაცემების შეყვანა. ეს ეხება ყველა ველს, სადაც შესაძლებელია SQL ბრძანების შეყვანა, ასევე ტექსტური ველების ან იარლიყის ველების პარამეტრებს. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ეს ველები და შეიყვანოთ ტექსტი გახსნილ სიაში. შესაძლებელია შემდეგი ბმულის ღილაკების აქტივაცია:

ღილაკები

ეფექტები

+ზედა ისარი

ხსნის კომბო-ველს

+ზედა ისარი

ხურავს კომბო-ველს

Shift+Enter

სვამს ახალ სტრიქონს

ზემოთ მიმართულ ისრიანი ღილაკი

სვამს კურსორს წინა სტრიქონში.

ქვემოთ მიმართულ ისრიანი ღილაკი

სვამს კურსორს შემდეგ სტრიქონში.

Enter

ასრულებს ველში მონაცემთა შეყვანას და კურსორს ათავსებს შემდეგ ველში.


როგორც ჩამონათვალის ველებისა და კომბო-ველების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ან დახუროთ ჩამონათვალი ველის მარჯვენა ბოლოში არსებული ისრის გამოსახულებაზე მაუსის დაწკაპუნებით. მიუხედავად ამისა, აქ მონაცემების შეყვანა შესაძლებელია ან გახსნილ ჩამონათვალში ან თავში არსებულ ტექსტურ ველში. გამონაკლისს წარმოადგენს პარამეტრები, რომლებიც მონაცემებს წარმოადგენენ ჩამონათვალის სახით, მაგალითად, პარამეტრი ჩამონათვალის სახით შეყვანილი მონაცემები, რომლის დაყენება შესაძლებელია სამართავი ღილაკის ველებისთვის ჩამონათვალის ველი და კომბო-ველი. აქ თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ შეყვანილი მონაცემების რედაქტირება მაშინ, როდესაც ველი გახსნილია.

ზოგადი

ეს ზოგადი ჩანართი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ფორმის სამართავი ღილაკის ზოგადი პარამეტრები. ეს პარამეტრები განსხვავდება სამართავი ღილაკის ტიპის მიხედვით. ქვემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან ყველა არ არის ხელმისაწვდომი თითოეული სამართავი ღილაკისთვის.

ზოგადი

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

წერტილები

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.