მაკრო

Opens a dialog to organize macros.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


მაკროს სახელი

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

მაკრო / მაკროს შენახვა

ჩამოთვლის ბიბლიოთეკის და მოდულების სიას სადაც შეგიძლიათ გახსნათ ან დაიმახსოვროთ თქვენი მაკრო. განსაკუთერებულ დოკუმენტიან მაკროს დასამახსოვრებლად, გახსენი დოკუმენტი და მერე მისი დიალოგი.

გაშვება / შენახვა

Runs or saves the current macro.

Assign

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

გასვლა

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

New / Delete

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

To create a new macro, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

მაკროს წასაშლელად აირჩიე იგი სიაში დადააწკაპუნეთ წაშლა.

New Library

Saves the recorded macro in a new library.

New Module

Saves the recorded macro in a new module.

ორგანიზატორი

ხსნის მაროს მმართველიდიალოგურ ფანჯარას ,სადაც თქვენ შეძლებთ დაამატოთ,არედაქტიროდ ან წაშალოდ არჩეული მაროს მოდულები და ბიბლიოთეკები.

Module/Dialog tab page

Lets you manage modules or dialog boxes.

მოდული/დიალოგი

Lists the existing macros and dialogs.

გასვლა

ხსნის არჩეულ მაკროს ან დიალოგს რედაქტირებისთვის.

დახურვა

Closes the dialog and saves all changes.

ახალი

Opens the editor and creates a new module.

ახალი

Opens the editor and creates a new dialog.

წაშლა

Deletes the selected element or elements after confirmation.

ბიბლიოთეკის ჩანართი

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

მდებარეობა:

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

ბიბლიოთეკა

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

გასვლა

ხსნის ძირითად LibreOffice რედაქტორს იმისთვის რომ შეძლოთ შეცვალოთ არჩეული ბიბლიოთეკა.

დახურვა

Closes the dialog and saves all changes.

პაროლი

Assigns or edits the password for the selected library.

ახალი

Creates a new library.

სახელები

Enter a name for the new library or module.

იმპორტი

მიუთითეთ იმ ძირითადი LibreOffice ბიბილიოტეკის ადგილმდებარეობა რომელიც გინდათ დაამატოტ მიმდინარე სიაში და დააწკაპუნეთ გახსნა.

წაშლა

Deletes the selected element or elements after confirmation.

Scripts

To open the BeanShell Macros dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell. To open the JavaScript dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - JavaScript.

ექსპორტი

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

მაკროები

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Run

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

შექმნილი:

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Enter a name for the script.

გასვლა

Opens the default script editor for your operating system.

გადარქმევა

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

წაშლა

Prompts you to delete the selected script.

The Macro Selector dialog contains two list boxes, namely the Library list box and the Macro name list box.

ბიბლიოთეკა

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the contents of a library, double-click an entry in the list.

მაკროს სახელი

Click a script, and then click a command button.