გასვლა

Lets you change the shape of the selected drawing object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

ხატულა

წერტილების რედაქტირება


To edit the shape of a selected drawing object, click the Points icon on the Drawing Bar, and then drag one of the points on the object.