შრიფტი

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Alignment - Right (drawing functions)

Open context menu - choose Alignment - Right

ხატულა

სწორება მარჯვნივ