ტექსტი

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Alignment - Left (drawing functions)

Open context menu - choose Alignment - Left

ხატულა

სწორება მარცხნივ