პოვნა და ჩანაცვლება

Finds or replaces text or formats in the current document.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Edit - Find & Replace

+F

სტანდარტულ ზოლზე დააწაკპუნეთ

ხატულა

ძებნა და ჩანაცვლება


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

Enter the replacement text, or select a recent replacement text or style from the list.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

ძიების დოკუმენტში ტექსტის ან ფორმატის ყველა ნიმუშის პოვნა და მონიშვნა (მხოლოდ Writer-ში და Calc დოკუმენტებში).

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

ჩანაცვლება

მოძიებული ტექსტის ან ფორმატის ჩანაცვლება და შემდეგი შეხვედრის ძებნა.

ჩაანაცვლე ყველა

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

ზოგადი

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

სიმბოლოების სიგანის თანხვედრა (მხოლოდ თუ აზიური ენებია ჩართული)

ნახევარი სიგანისა და სრული სიგანის სიმბოლოების ფორმათა შორის განსხვავება.

ჟღერს როგორც (იაპონური) (მხოლოდ თუ აზიური ენებია ჩართული)

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ საძიებო პარამეტრები იაპონურ ენაში გამოყენებული მსგავსი ნოტაციებისთვის. მონიშნეთ თოლია და დააწკაპუნეთ ღილაკზე ... საძიებო პარამეტრების განსაზღვრის მიზნით.

იაპონურ ენაზე ძებნა

დახურვა

Closes the dialog and saves all changes.

რჩევის ხატულა

პოვნა და ჩანაცვლებადიალოგის დახურვის შემდეგ, შეგიძლიათ ძებნის გაგრძელება ბოლო ძებნის პირობის მეშვეობით თუ დააჭერთ Shift++F.