მონიშნე ყველა

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

+F

ხატულა

ყველაფრის მონიშვნა