ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

შენიშვნის ხატულა

ყოველი ასლის შექმნისას გაცვლის ბუფერის შიგთავსი ზემოდან გადაიწერება.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

+F

On the Standard Bar, click

ხატულა

ასლი