ვერსიები

ერთი და იმავე ფაილში მიმდინარე დოკუმენტის რამოდენიმე ვერსიის დამახსოვრება და ორგანიზება. შესაძლებელია წინა ვერსიები გახსნა, წაშლა და შედარება .

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - Versions


გავრთხილების ხატულა

ვერსიის ინფორმაციის შემცველი ფაილის დამახსოვრებისას ან ასლის გადაღებისას I (აირჩიეთ ფაილი -დაიმახსოვრე როგორც),ვერსიის ინფორმაცია არ დამახსოვრდება ფაილთან ერთად.


ახალი ვერსიები

დოკუმენტის ახალი ვერსიის დასამახსოვრებელი პარამეტრების დაყენება

ახალი ვერსიის დამახსოვრება

მიმდინარე დოკუმენტის ახალი ვერსიის სახით დამახსოვრება.ახალი ვერსიის დამახსოვრებამდე შეგიძლიათ შეიტანოთ კომენტარები დიალოგშიI ვერსიის კომენტარის ჩასმა

ვერიის კომენტარის ჩასმა

ახალი ვერსიის შენახვისას აქ შეიყვანეთ კომენტარი. თუ დააწკაპუნეთ ჩვენებას ამ დიალოგის გასახსნელად, კომენტარი არ დარედაქტირდება.

ვერსია დახურვისას ყოველთვის დაიმახსოვრეთ

დოკუმენტში ცვლილებების შეტანისას, LibreOffice ავტომატურად იმახსოვრებს ახალ ვერსიას დოკუმენტის დახურვისას.

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

არსებული ვერსიები

მიმდინარე დოკუმენტის არსებული ვერსიების, მათი შექმნის თარიღის და დროის, ავტორისა და თანდართული კომენტარების ჩამონათვალი.

დახურვა

Closes the dialog and saves all changes.

გახსნა

მონიშნული ვერსიის მხოლოდ წასაკითხ ფანჯარაში გახსნა .

ჩვენება

მონიშნული ვერსიის სრული კომენტარის ჩვენება.

წაშლა

მონიშნული ფაილის წაშლა

შედარება

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.