დაიმახსოვრე ყველა

Saves all modified LibreOffice documents.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#saveall not found).


ახალი ფაილის ან მხოლოდ წაკითხვადი ფაილის ასლის შენახვისას გამოჩნდება დიალოგი შეინახე როგორც.