გამეორება

შეგიძლიათ დაალაგოთ ან რედაქტირება გაუკეთოთ თქვენს შაბლონებს, ასევე, მიმდინარე ფაილები შეინახოთ შაბლონების სახით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Select File - Templates


Save as Template

Saves the current document as a template.

Open Template

ხსნის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ მონიშნოთ შაბლონი რედაქტირებისთვის.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows to start new documents using templates.