ექსპორტირება

მიმდინარე დოკუმენტის სხვა სახელით და ფორმატით თქვენს მიერ განსაზღვრულ მდებარეობაში შენახვა

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#export not found).


The following sections describe the LibreOffice Export dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice - General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Up One Level

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

ხატულა

Up One Level

Create New Directory

Creates a new folder.

ხატულა

Create New Folder

Places area

Displays "favourite" places, i.e. shortcuts to local or remote locations.

ასახვის არე

Displays the files and folders in the folder that you are in.

ფაილის სახელი

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ფაილის ტიპი

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

ექსპორტი

Saves the file.