დაიმახსოვრე როგორც

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#saveas not found).


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

შენიშვნის ხატულა

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Connect To Server

Opens a dialog where you can set up connection to various types of servers, including WebDAV, FTP, SSH, Windows Share and CMIS.

Up One Level

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

ხატულა

Up One Level

Create New Folder

Creates a new folder.

ხატულა

Create New Folder

Places area

Displays "favourite" places, i.e. shortcuts to local or remote locations.

ასახვის არე

Displays the files and folders in the folder that you are in.

ფაილის სახელი

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ფაილის ტიპი

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Export as PDF

XML File Formats

გავრთხილების ხატულა

გარე ფაილის ტიპში შენახვამდე ყოველთვის შეინახეთ თქვენი დოკუმენტიLibreOffice ფაილის ტიპში. გარე ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას შეიძლება დაიკარგოს ფორამტირების ზოგიერთი ფუნქცია.


შენახვა

Saves the file.

პაროლით დამახსოვრება

იცავს ფაილს პაროლით რომლის შეყვანაც ხდება მომხმარებლის მიერ ფაილის გახსნამდე.

შენიშვნის ხატულა

მხოლოდ LibreOffice XML-ზე დაფუძნებული ფორმატის დოკუმენტები შეიძლება დაიმახსოვროთ პაროლით.


ფილტრის პარამეტრების რედაქტირება

საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ელექტრონული ცხრილის დამახსოვრების პარამეტრები ზოგიერთი ტიპის მონაცემთა ფაილებში

მონიშვნა

მხოლოდ მონიშნული გრაფიკული ობიექტის ექსპორტი LibreOffice დახატვა და სხვა ფორმატში გადატანა. თუ ეს სარკმელი შემოწმებული არ არის, მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.

შენიშვნის ხატულა

ნებისმიერი დოკუმენტური ფაილის ტიპში ექსპორტირებისას მთლიანი დოკუმენტი ექსპორტირდება.