დამახსოვრება

დაიმახსოვრე მიმდინარე დოკუმენტი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

+F

On Standard or Table Data Bar, click

ხატულა

შენახვა


შენიშვნის ხატულა

ავტოტექსტის ჩანაწერის რედაქტირებისას ბრძანება ჩაინაცვლებადაიმახსოვრე ავტოტექსტით.