გახსნა

ქმნის ახალ LibreOffice დოკუმენტს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

New icon on the Standard Bar (the icon shows the type of the new document)

ხატულა

ახალი

+F


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

შაბლონი არის ფაილი, რომელიც შეიცავს დოკუმენტის შესაქმნელ შემდეგ ელემენტებს: დაფორმატების სტილი, ფონი, ჩარჩოები, გრაფიკული გამოსახულება, ველი, გვერდის განლაგება და ტექსტი

ხატულა

სახელი

ფუნქცია

ხატულა

ტექსტური დოკუმენტი

ქმნის ახალ ტექსტურ დოკუმენტს (LibreOffice Writer).

ხატულა

ელექტრონული ცხრილი

ქმნის ახალ ელექტრონული ცხრილის დოკუმენტს (LibreOffice Calc).

ხატულა

პრეზენტაცია

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

ხატულა

ნახატი

ქმნის ახალ სახატავ დოკუმენტს (LibreOffice Draw).

ხატულა

მონაცემთა ბაზა

Opens the Database Wizard to create a მონაცემთა ბაზის ფაილი.

ხატულა

HTML დოკუმენტი

შექმენი ახალი HTML დოკუმენტი

ხატულა

XML ფორმის დოკუმენტი

ქმნის ახალ XForms დოკუმენტს.

ხატულა

Master Document

ქმნის ახალ ძირითად დოკუმენტს.

ხატულა

ფორმულა

ქმნის ახალ ფორმულა დოკუმენტს (LibreOffice Math).

ხატულა

Labels

ხსნის the Business Cards დიალოგს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი სავიზიტო ბარათის პარამეტრები და შემდეგ ხსნის ახალ ტექსტურ დოკუმენტს. (LibreOffice Writer).

ხატულა

სავიზიტო ბარათები

ხსნის the Business Cards დიალოგს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი სავიზიტო ბარათის პარამეტრები და შემდეგ ხსნის ახალ ტექსტურ დოკუმენტს. (LibreOffice Writer).

ხატულა

შაბლონი:

Creates a new document using an existing template.