გევრდის გადახედვის ზოლი

The გვერდის გადახედვა ზოლი გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც თქვენ აირჩევთ ფაილი - გვერდის გადახედვა .

წერტილები

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Previous Page

წერტილები

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

გადიდება

მიმდინარე დოკუმენტის ეკრანის დისპლეის გაზრდა. მიმდინარე მასშტაბის ფაქტორი აისახება სტატუსის ზოლზე.

Icon

გადიდება

დაპატარავება

ამცირებს არსებული დოკუმენტის ეკრანულ ზომას. არსებული მაშტაბის ფაქტორი გამოსახულია სტატუსის ზოლზე.

ხატულა

დაპატარავება

Full Screen

Hides the menus and toolbars. To exit the full screen mode, click the Full Screen button.

გვერდი

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

საზღვრები

Shows or hides margins of the page. Margins can be dragged by the mouse, and also can be set on Page tab of Page Style dialog.

Scaling Factor

This slide defines a page scale for the printed spreadsheet. Scaling factor can be set on Sheet tab of Page Style dialog, too.

Close Preview

To exit the print preview, click the Close Preview button.