ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ეს ზოლი ფორმულების შესაყვანად.

სახელის სარკმელი

მიმდინარე უჯრის პარამეტრის, არჩეული უჯრების დიაპაზონის ან არის სახელის ჩვენება. აგრეთვე შეგიძლიათ უჯრების დიაპაზონის არჩევა და შემდეგ შეიყვანეთ დიაპაზონის სახელი სახელის სარკმელში.

კომბო-ველის ფურცლის არე

სახელის სარკმელი

ფუნქციის ოსტატი

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

ფუნქციის ოსტატი

ჯამი

Inserts the sum of a cell range into the current cell, or inserts sum values into selected cells. Click in a cell, click this icon, and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the sum values will be inserted, then click the icon.

ხატულა

ჯამი

ფუნქცია

მიმდინარე უჯრაში ფორმულის დამატება. დააწკაპუნეთ ამ ხატულაზე და შემდეგ შეიტანეთ ფორმულა შეტანის სტრიქონში.

Icon

ფუნქცია

გაუქმება

ასუფთავებს შენატანის სტრიქონისშიგთავსს ან აუქმებს არსებულ ფორმულაში შეტანილ ცვლილებებს.

ხატულა

გაუქმება

მიღება

იღებს შეტანის სტრიქონისშიგთავსს და შემდეგ ამატებს შიგთავსს მიმდინარე უჯრაში.

ხატულა

მიღება

შეტანის სტრიქონი

შეიტანეთ ის ფორმულა, რომლის დამატებაც გსურთ მიმდინარე უჯრაში. აგრეთვე შეგიძლიათ წინასწარ განსაზღვრული ფუნქციის ჩასამატებლად დააწკაპუნოთ ფუნქციის ოსტატი ხატულაზე.