ტექსტის ფორმატირების ზოლი

The ტექსტის ფორმატირების ზოლი, რომელიც ხილვადია მას შემდეგ რაც კურსორი არის ტექსტურ ობიექტში, როგორიც არის ტექსტის ჩარჩო ან სახატავი დოკუმენტი, შეიცავს ფორმატირების და სწორების ბრძანებებს.

წერტილები

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Icon

Font Name

წერტილები

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

შრიფტი

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

ხატულა

მუქი

რედაქტირება

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

ხატულა

დახრილი

მოქმედების დაბრუნება

Underlines or removes underlining from the selected text.

ხატულა

ხაზგასმული

ხაზის ფერი

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ხატულა

Font Color

ხაზის სტილი

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1

ხაზის სტილი

Sets the line spacing to 1.5 lines.

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 1.5

ხაზის სტილი

Sets the line spacing to two lines.

ხატულა

სტრიქონთაშორისი დაშორება: 2

სწორება მარცხნივ

Aligns the paragraph to the left page margin.

ხატულა

სწორება მარცხნივ

გაკონტროლება

Centers the contents of the paragraph on the page.

ხატულა

სწორება მარჯვნივ

Aligns the paragraph to the right page margin.

ხატულა

სწორება მარჯვნივ

სწორება

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

ხატულა

Justified

ზედა ინდექსი

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

ხატულა

ზედა რეგისტრი

ქვედა ინდექსი

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

ხატულა

ქვედა რეგისტრი

საგანგებო სიმბოლო

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Icon

სიმბოლო

ImageMap

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

აბზაცი

აზიური ენის მხარდაჭერა

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Text direction from left to right

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Text direction from top to bottom