ინსტრუმენტთა პანელები

ამ ქვემენიუ აჩვენებს ინსტრუმენტთა დაფებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ცხრილებში.This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

ფორმატირების ზოლი

The ფორმატირებისზოლი შეიცავს ხელით დაფორმატებისთვის ხელმისაწვდომ ძირითად ბრძანებებს.

ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ხელსაწყოთა ზოლი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ბრძანებების წვდომისათვის.

ხელსაწყოთა ზოლი

გამოიყენეთ ეს ზოლი ფორმულების შესაყვანად.

Drawing Bar

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

ხელსაწყოთა ზოლი

The Picture ზოლი გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც თქვენ დასვავთ სურათს ფურცელზე.

Drawing Object Properties Bar

The Drawing Object Properties Bar for objects that you select in the sheet contains formatting and alignment commands.

ტექსტის ფორმატირების ზოლი

The ტექსტის ფორმატირების ზოლი, რომელიც ხილვადია მას შემდეგ რაც კურსორი არის ტექსტურ ობიექტში, როგორიც არის ტექსტის ჩარჩო ან სახატავი დოკუმენტი, შეიცავს ფორმატირების და სწორების ბრძანებებს.

გევრდის გადახედვის ზოლი

The გვერდის გადახედვა ზოლი გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც თქვენ აირჩევთ ფაილი - გვერდის გადახედვა .

Status Bar

The სტატუსის ზოლი displays information about the current sheet.

ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულის გვერდზე ისარზე ხელსაწყოთა ზოლის ჩასმა გასახსნელად, თუ სად შეგიძლიათ მიმიდნარე ფურცელზე გრაფიკების და განსაკუთრებული სიმბოლოების დამატება.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification