დამოწმება

Defines what data is valid for a selected cell or cell range.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Validity.


რჩევის ხატულა

You can also insert a list box from the Controls toolbar and link the list box to a cell. This way you can specify the valid values on the Data page of the list box properties window.


კრიტერიუმი

არჩეული უჯრ(ებ)ისთვის დააწკაპეთ დამოწმების პარამეტრს.

შენატანის დახმარება

შეიყვანეთ შეტყობინება, რომლის ასახვაც გსურთ, როდესაც უჯრა ან უჯრების დიაპაზონია არჩეული.

შეცდომის გაფრთხილება

Define the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.