წყაროს არჩევა

ხსნის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ მონიშნოთ შაბლონი რედაქტირებისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Pivot Table.


მონიშვნა

ნაერთი ცხრილის წყაროს არჩევა.

მიმდინარე არჩევა

შლის მონიშნულ ველს სხვა სიიდან.

შენიშვნის ხატულა

The data columns in the pivot table use the same number format as the first data row in the current selection.


LibreOffice-ში რეგისტრირებული მონაცემთა წყარო

აკრიფეთ მომხმარებლის სახელი მონაცემთა ბაზაში შესასვლელად.

გარე წყარო/ინტერფეისი

ხსნის ობიექტების დიალოგურ სარკმელს, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ძირითადი ობიექტები.

ნაერთი ცხრილის დიალოგი