ფუნქციის ოსტატი

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Function.

+F2

ზე ფორმულის ზოლი, წოდება

Icon

ფუნქციის ოსტატი


შენიშვნის ხატულა

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site.


ფუნქციის ოსტატს აქვს ორი ჩანართი: ფუნქციები გამოიყენება ფორმულის შესაქმნელად, და სტრუქტურა გამოიყენება ფორმულის ასაგებად.

ფუნქციის ჩანართი

Search

Search for a part of the function name.

კატეგორია

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

ფუნქცია

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

მასივი

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

მასივის პარამეტრი +Shift+Enter ბრძანების იდენტურია, რომელიც გამოიყენება ფურცელზე ფორმულის შესაყვანად და დასადასტურებლად. მატრიცული ფორმულა აღინიშნება ფიგურული ფრჩხილებით { }.

შენიშვნის ხატულა

მასივის დიაპაზონის მაქსიმალური ზომაა 128 128 -ზე.


არგუმენტების ჩასმის ველები

როდესაც ფუნქციაზე ორჯერ აწკაპებთ, დიალოგის მარჯვენა მხარეს გამოჩნდება არგუმენტების შეყვანის ველ(ებ)ი. უჯრის არგუმენტად ასარჩევად, დააწკაპეთ პირდაპირ უჯრაზე ან გადმოათრიეთ სასურველი დიაპაზონი ფურცლიდან თაგვის ღილაკის დაჭერისას. ასევე შეგიძლიათ დიალოგის ველში შეიყვანოთ ციფრული ან სხვა მნიშვნელობა, ან უჯრის მითითება. თარიღის ჩანაწერების გამოყენებისას შეამოწმეთ რომ ფორმატი სწორად გაქვთ არჩეული. შედეგის ელცხრილში ჩასასმელად დააწკაპეთ ოკ.

ჩაკეცვა / გაშლა

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

The dialog is automatically minimized when you click into a sheet with the mouse. As soon as you release the mouse button, the dialog is restored and the reference range defined with the mouse is highlighted in the document by a blue frame.

ხატულა

ჩაკეცვა

ხატულა

გაშლა

ფუნქციის შედეგი

როდესაც შეიყვანთ ფუნქციაში არგუმენტებს, შედეგი გამოითვლება. ეს წინასწარი ხედი გაცნობებთ შესაძლოა თუ არა შედეგები მოცემული არგუმენტებით იყოს მოცემული. თუ კი არგუმენტები იძლევიან შეცდომას, მაშინ შესაბამისი შეცდომის კოდი აისახება.

The required arguments are indicated by names in bold print.

f(x) (დამოკიდებულია არჩეულ ფუნქციაზე)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

არგუმენტი/პარამეტრი/უჯრის მითითება (დამოკიდებულია არჩეულ ფუნქციაზე)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

შედეგი

Displays the calculation result or an error message.

ფორმულა

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

უკან

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

რჩევის ხატულა

კომპლექსური ფორმულიდა, რომელიც რამდენიმე ფუნქციისგან შედგება ცალი ფუნქციის ასარჩევად ორჯერ დააწკაპეთ ფუნქციას ფორმულის ფანჯარაში.


შემდეგი

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

რჩევის ხატულა

მონიშვნის ფანჯარაში ფუნქციას ორჯერ დააწკაპეთ, მის ფორმულის ფანჯარაში გადასატანად.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

გაუქმება

Closes the dialog without implementing the formula.

სტრუქტურის ჩანართი

ამ გვერდზე შეგიძლიათ ფუნქციის სტრუქტურის ხილვა.

შენიშვნის ხატულა

თუ გაუშვებთ ფუნქციის ოსტატს როდესაც უჯრის კურსორი მდებარეობს უჯრაზე, სადაც უკვე არის ფუნქცია, სტრუქტურის ჩანართი გაიხსნება და მიმდინარე ფორმულას ასახავს.


სტრუქტურა

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

შენიშვნის ხატულა

ლურჯი წერტილები სწორად შეყვანილ არგუმენტებს აღნიშნავს. წითელი წერტილები კი მონაცემთა არასწორ ტიპს აღნიშნავს. მაგალითად: თუ SUM ფუნქციას აქვს ერთი არგუმენტი თანაც ტექსტური, მაშინ იგი აღინიშნება წითლად, ვინაიდან SUM მხოლოდ ციფრულ არგუმენტებს იღებს.