ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ და გააფორმოთ თავსართები და ქვესართები.

დიალოგი ზედა და ქვედა კოლონტიტულები შეიცავს ჩანართებს კოლონტიტულების განსაზღვრისათვის. მათ შეუძლიათ გაყონ ჩანართი მარჯვენა და მარცხენა ფურცლებისათვის ზედა და ქვედა კოლონტიტულები, თუ მონიშნულია განსხვავებული შინაარსი მარჯვნივ/მარცხნივ ფურცლის სტილი დიალოგში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Headers and Footers.


ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

Defines or formats a header or footer for a ფურცლის სტილისთვის ზედა და ქვედა კოლონტიტულების განსაზღვრა და ფორმატირება.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.