Táblázat

Egy szöveges dokumentum táblázatára és annak elemeire vonatkozó összes beszúrási, szerkesztési és törlési parancsot jeleníti meg.

Insert Table

Beszúr egy új táblázatot.

Beszúrás

Oszlopok

Oszlopokat szúr be.

Sorok

Sorokat szúr be.

Törlés

Táblázat

Deletes the current table.

Oszlopok

Törli a kijelölt oszlopokat.

Sorok

Törli a kijelölt sorokat.

Kiválasztás

Táblázat

Kijelöli az aktuális táblázatot.

Oszlop

Kijelöli az aktuális oszlopot.

Sor

Kijelöli az aktuális sort.

Cella

Selects the current cell.

Cellák egyesítése

Egy cellába egyesíti a kiválasztott táblázatcellák tartalmát.

Cellák felosztása

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Táblázat egyesítése

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Táblázat felosztása

Az aktuális táblázatot a kurzor pozíciójánál két elkülönített táblázatra osztja. Ezt a parancsot úgy is elérheti, hogy rákattint a táblázat egyik cellájára az egér jobb gombjával.

Táblázat automatikus formázása

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Méretező

Oszlopszélesség

Megnyitja az Oszlopszélesség párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy oszlop szélességét.

Optimális oszlopszélesség

Automatikusan a cella tartalmához igazítja az oszlop szélességét. Egy oszlop szélességének módosítása nincs hatással a táblázat többi oszlopának szélességére. A táblázat szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Oszlopok egyenletes elosztása

A kijelölt oszlopok szélességét a köztük található legszélesebb oszlophoz igazítja. A táblázat teljes szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Sormagasság

Megnyitja a Sormagasság párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy sor magasságát.

Optimális sormagasság

Automatikusan a cella tartalmához igazítja a sormagasságot. Új táblázatok esetén ez az alapértelmezett beállítás.

Sorok egyenlő elosztása

A kijelölt sorok magasságát a köztük található legmagasabb soréhoz igazítja.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Átalakítás

Szöveg átalakítása táblázattá

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben táblázattá alakíthatja a kijelölt szöveget.

Táblázat átalakítása szöveggé

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben szöveggé alakíthatja át az aktuális táblázatot.

Rendezés

A kijelölt bekezdéseket vagy táblázatsorokat betűrendbe vagy számsorrendbe rendezi. Akár három rendezési kulcsot is meghatározhat, valamint alfanumerikus és a numerikus rendezési kulcsokat is kombinálhat.

Képlet

Megnyitja a Képlet eszköztárat képlet beviteléhez vagy szerkesztéséhez.

Számformátum

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Táblázat tulajdonságai

Megadja a kiválasztott táblázat tulajdonságait (például név, igazítás, térköz, oszlopszélesség, szegélyek és háttér).