Beszúrás

A Beszúrás menü új elemek dokumentumba szúrására használható parancsokat tartalmaz. Ebbe képek, médiafájlok, diagramok, más alkalmazások objektumai, hiperhivatkozás, megjegyzések, szimbólumok, lábjegyzetek és szakaszok tartoznak.

Oldaltörés

Kézi oldaltörést szúr be az aktuális kurzorpozícióhoz és a kurzort a következő oldal elejére viszi.

Töréspont

Beszúr egy sor-, hasáb- vagy oldaltörést a kurzor aktuális helyén.

Kép

Beszúr egy képet az aktuális dokumentumba .

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

Diagram

Diagramot szúr be egy cella vagy táblázattartomány adatai, vagy alapértelmezett adatok alapján.

Objektum

Beágyazott objektumot – beleértve a képleteket, 3D modelleket, diagramokat és OLE objektumokat – szúr be a dokumentumba.

Alakzat

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható gyakori alakzatokat tartalmaz, például vonalat, kört, háromszöget és négyzetet, vagy szimbólumot, mint a mosolygó arc, szív és virág.

Betűbűvész

Megnyitja a Betűbűvész ablakot, amelynek segítségével a normál módszerekkel elő nem állítható formázott szöveget tud a dokumentumba illeszteni.

Szövegdoboz

Vízszintes szövegirányú szövegmezőt rajzol az aktuális dokumentumban a kattintás vagy a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. Tetszőleges méretűre és a dokumentum tetszőleges helyére húzhatja a szövegmezőt, majd gépelje vagy a vágólapról illessze be a szöveget. Forgassa el a szövegmezőt, ha elforgatott szöveget szeretne.

Megjegyzés

Megjegyzést szúr be a kijelölt szöveg köré vagy az aktuális kurzorpozícióba.

Keret

Ez az almenü interaktív és nem interaktív lehetőségeket tartalmaz keret beszúrására.

Felirat

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Hiperhivatkozás párbeszédablak

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Könyvjelző

Könyvjelzőt szúr be a kurzor helyére. Ezután a Navigátor segítségével bármikor gyorsan a megjelölt helyre ugorhat. Egy HTML-dokumentumban a könyvjelzőket a program olyan horgonyokká alakítja, amelyekhez odaugorhat egy hiperhivatkozásból.

Kereszthivatkozások

Ide szúrhatja be az aktuális dokumentumban a hivatkozásokat illetve hivatkozott mezőket. A hivatkozások az adott dokumentumban vagy egy fődokumentum aldokumentumaiban lévő hivatkozott mezők.

Különleges karakter

Lehetővé teszi karakterek beszúrását a telepített betűkészletekben található szimbólumok halmazából.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Vízszintes vonal

Vízszintes vonal beszúrása a kurzor jelenlegi pozíciójához.

Lábjegyzet és végjegyzet

A menü lábjegyzet vagy végjegyzet további felhasználói közreműködéssel vagy anélkül történő beszúrására szolgáló parancsokat tartalmaz.

Tartalomjegyzék és tárgymutató

Jegyzék- vagy irodalomjegyzék-bejegyzés, valamint tartalomjegyzék, tárgymutató és irodalomjegyzék beszúrására használható menüt nyit meg.

Oldalszám

Beszúrja a jelenlegi oldalszámot mezőként a kurzorpozícióhoz. Az alapértelmezett beállítás az Oldalszám karakterstílus használata.

Mezők

Az almenü felsorolja a leggyakoribb mezőtípusokat, amelyek a dokumentumba beszúrhatók az aktuális kurzorpozícióhoz. Az összes elérhető mező megjelenítéséhez válassza a További mezők menüparancsot.

Élőfej és élőláb

Ez az almenü élőfej és élőláb hozzáadására és eltávolítására használható parancsokat tartalmaz.

Szakasz

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Boríték

Létrehoz egy borítékot. Három lapon megadhatja a címzettet és a feladót, mindkét cím helyét és formátumát, a boríték méretét és a boríték tájolását.

Dokumentum

Beszúrja egy másik dokumentum tartalmát az aktuális dokumentumba a kurzor pozíciójához.

Parancsfájl

Beszúr egy parancsfájlt egy HTML- vagy egy szöveges dokumentumba, a kurzor aktuális helyére.

Űrlap-vezérlőelem

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható űrlap-vezérlőelemeket tartalmaz, például szövegdobozt, jelölőnégyzetet, választógombot és listamezőt.