Lábjegyzetek

Megadja a lábjegyzetek és végjegyzetek formázását.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Eszközök - Lábjegyzetek és végjegyzetek - Lábjegyzetek fület.


Jegyzet ikon

A lábjegyzetek és végjegyzetek további beállításainak megadásához válassza a Formátum - Oldal lehetőséget, majd kattintson a Lábjegyzet fülre.


Automatikus számozás

Számozás

Válassza ki a láb- és végjegyzetek számozási stílusát.

Kijelölés

Leírás

A, B, C

Nagybetűs

a, b, c

Kisbetűs

I, II, III

Római számok (nagybetűkkel)

i, ii, iii

Római számok (kisbetűkkel)

1, 2, 3

Arab számok

A,... AA,... AAA,...

Betűs számozás nagybetűkkel Az első 26 bejegyzés után a számozás újrakezdődik az "AA" értékkel.

a,... aa,... aaa,...

Betűs számozás kisbetűkkel Az első 26 bejegyzés után a számozás újrakezdődik az "aa" értékkel.


Számolás

Válassza ki a lábjegyzetek számozásának módját.

Beállítás

Jelentés

Oldalanként

Újrakezdi a lábjegyzetek számozását minden oldal tetején. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Pozíció területen be van jelölve az Oldal alja jelölőnégyzet.

Fejezetenként

Újraindítja minden fejezet elején a lábjegyzetek számozását.

Dokumentumonként

A dokumentum lábjegyzeteit folyamatosan számozza.


Kezdet

Adja meg az első lábjegyzethez tartozó számot. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Számolás mezőben a „Dokumentumonként” elemet választotta.

Előtte

Írja be a szöveget, amelyet a lábjegyzet száma előtt, a megjegyzés szövegében szeretne megjeleníteni. Például a „Megjegyzés 1” alakú lábjegyzetek megjelenítéséhez a „Megjegyzés ” értéket írja a mezőbe.

Utána

Adja meg a jegyzet szövegében a lábjegyzet száma után megjelenítendő szöveget. Például a „1)” alakú lábjegyzetek megjelenítéséhez a „)” szöveget írja a mezőbe.

Tipp ikon

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Pozíció

Oldal alja

Megjeleníti a lábjegyzeteket az oldal alján.

Dokumentum vége

A lábjegyzeteket a dokumentum végén jeleníti meg, zárójegyzetként.

Stílusok

A dokumentum lábjegyzeteinek egyenletes megjelenésének biztosítása érdekében rendeljen egy bekezdésstílust a lábjegyzetekhez.

Bekezdés

Válassza ki a lábjegyzetszöveg stílusát.

Oldal

Válassza ki a lábjegyzetekhez használandó oldalstílust.

Jegyzet ikon

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Pozíció területen be van jelölve az Dokumentum vége jelölőnégyzet.


Karakterstílusok

Stílusokat rendelhet a lábjegyzet-horgonyokhoz és szövegekhez. Használhatja az előre meghatározott lábjegyzet-stílusokat vagy egy másik stílust.

Szövegtörzsben

Válassza ki a dokumentum szöveges területein a lábjegyzethorgonyokhoz használt karakterstílust.

Lábjegyzetben

Válassza ki a lábjegyzet területén, a lábjegyzet számozására használni kívánt karakterstílust.

Figyelmeztető üzenet a hely túllépése esetén

Lábjegyzet vége

Írja be a következő oldalon folytatódó lábjegyzet után megjelenítendő szöveget, például „Folytatás ezen az oldalon: ”. A LibreOffice Writer automatikusan beszúrja a következő oldal számát.

Lábjegyzet folytatása

Írja be az előző oldalról folytatott lábjegyzet előtt megjelenítendő szöveget, például „Folytatás erről az oldalról: ”. A LibreOffice Writer automatikusan beszúrja az előző oldal számát.