Beállítások

Megadja a hasábok számát és a szakasz hasábelrendezését.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Formátum - Szakaszok - Beállítások gombot.


A szakaszok követik azon oldal szövegbeosztásának viselkedését, amelybe beszúrásra kerültek.

Ha például egy kéthasábos elrendezést szúr be egy négyhasábos elrendezést használó oldalba, akkor a kéthasábos elrendezés a négy hasáb egyikében fog elhelyezkedni.

A szakaszokat egymásba is ágyazhatja, vagyis beszúrhat egy szakaszt egy másikba.

Hasábok

Megadja a hasábok számát és elrendezését egy oldalstílushoz, kerethez vagy szakaszhoz.

Behúzások

A bal és jobb oldali margóval állítja be a szakasz behúzását.

Háttér

Állítsa be a háttérszínt vagy a háttérképet.

Lábjegyzetek és végjegyzetek

Megadja, hol jelenjenek meg a lábjegyzetek és a végjegyzetek, illetve azok számozási formátumát.