Mezők szerkesztése

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen szerkesztheti egy mező tulajdonságait. Kattintson egy mező elé, majd válassza ezt a parancsot. A párbeszédablakban a nyílgombokkal léphet az előző vagy a következő mezőhöz.

Egy mezőt megnyithat szerkesztésre úgy is, hogy duplán rákattint a dokumentumban.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Szerkesztés - Mezők lehetőséget.


Tipp ikon

A dokumentumban a mezőnév és a mezőtartalom közötti váltáshoz válassza a Nézet - Mezőnevek lehetőséget


Jegyzet ikon

Ha egy DDE csatolást jelöl ki a dokumentumban, majd kiválasztja a Szerkesztés - Mezők lehetőséget, megnyílik a Csatolás szerkesztése párbeszédablak.


Jegyzet ikon

Ha egy „küldő” mezőtípus elé kattint, és kiválasztja a Szerkesztés - Mezők lehetőséget, megnyílik a Felhasználói adatok párbeszédablak.


Típus

Megjeleníti a szerkesztett mező típusát.

Jegyzet ikon

A következő párbeszédablak-elemek csak akkor láthatóak, ha a megfelelő mezőtípus ki van választva.


Kiválasztás

Felsorolja a mezőlehetőségeket, például „rögzített”. Ha akarja, választhat egy másik lehetőséget a kiválasztott mezőtípushoz.

Formátum

Válassza ki a formátumot a mezőtartalom számára. Dátum, időpont, illetve felhasználói mezők esetében a "További formátumok" lehetőség is szerepel a listában, amelyet kiválasztva egyéb formátumok közül választhat. Az elérhető formátumok a szerkesztés alatt álló mező típusától függenek.

Eltolás

Megjeleníti a kijelölt mezőtípushoz (például „Következő oldal”, „Oldalszám" vagy „Előző oldal”) megadott eltolásértéket. Szükség esetén adjon meg egy új eltolásértéket, amelyet a megjelenő oldalszámra alkalmazni kell.

Figyelmeztetés ikon

Ha a megjelenített oldalszám helyett a tényleges oldalszámot szeretné módosítani, akkor ne az Eltolás értéket válassza. Az oldalszámok megváltoztatásával kapcsolatban olvassa el az Oldalszámok fejezetet.


Szint

Módosítja a „Fejezet” mezőtípus megadott értékeit és vázlatszintjeit.

Név

Megjeleníti egy mezőváltozó nevét. Ha akarja, megadhat egy új nevet.

Érték

Megjeleníti a mezőváltozó jelenlegi értékét. Ha akarja, megadhat egy új értéket.

Rögzített tartalom

A mezőt statikus tartalomként illeszti be, azaz a mezőt nem lehet frissíteni.

Feltétel

Megjeleníti azt a feltételt, amelynek teljesülnie kell a mező aktiválódásához. Ha akarja, megadhat egy új feltételt.

Akkor, egyébként

Módosítja a megjelenített mezőtartalmat attól függően, hogy a mezőfeltétel teljesült-e vagy sem.

Makró

Megnyitja a Makróválasztó párbeszédablakot. Itt választhatja ki, hogy melyik makró fusson le, amikor a kijelölt mezőre kattint a dokumentumban. Ez a gomb csak a "Makró futtatása" függvénymezőknél érhető el.

Hivatkozás

Szúrja be vagy módosítsa a kiválasztott mező hivatkozott szövegét.

Makró neve

A kiválasztott mezőhöz rendelt makró nevét jeleníti meg.

Helykitöltő

A kiválasztott mező helykitöltő szövegét jeleníti meg.

Szöveg beszúrása

Megjeleníti a feltételhez kapcsolt szöveget.

Képlet

Egy képletmezőben levő képletet jelenít meg.

Láthatatlan

Elrejti a dokumentumban a mezők tartalmát. A mező a dokumentumba vékony szürke jelként kerül beszúrásra. Ez a lehetőség csak a "Változó beállítása" és a "Felhasználói mező" mezőtípusok esetében érhető el.

Alkalmaz

Hozzáadja az egyéni mezőt a Kijelölés listához.

Ikon

Alkalmaz

Törlés

Eltávolítja az egyéni mezőt a kijelöléslistából. Csak a jelenlegi dokumentumban fel nem használt mezőket lehet eltávolítani. Egy dokumentumban használt mező listából való eltávolításához először ki kell törölnie a mező összes előfordulását a dokumentumból, majd ezután el kell távolítania azt a listából.

Ikon

Törlés

Adatbázis kiválasztása

Válasszon egy regisztrált adatbázist, amelyből be akarja szúrni a kiválasztott mezőt. Módosíthatja azt a táblázatot vagy lekérdezést, amelyre a kiválasztott mező hivatkozik.

Rekordszám

Megjeleníti azt az adatbázisrekord-számot, amelyet akkor szúr be a program, ha „Bármely mező” mezőtípushoz szabott feltétel teljesül.

Balra nyíl

A dokumentum következő ugyanolyan típusú mezőjére ugrik. Ez a gomb csak akkor aktív, ha egy dokumentum több azonos típusú mezőt tartalmaz.

Ikon

Előző mező

Jobbra nyíl

A dokumentum előző ugyanolyan típusú mezőjére ugrik. Ez a gomb csak akkor aktív, ha egy dokumentum több azonos típusú mezőt tartalmaz.

Ikon

Következő mező

A mezőkről általában