Beszúrás

Ez a menü az olyan új elemek dokumentumba történő beszúrásához tartozó parancsokat tartalmazza, mint például képek, objektumok, különleges karakterek és más fájlok.

Dia megkettőzése

Az aktuális dia után beszúrja az aktuális dia másolatát.

Dia bővítése

Létrehoz egy új diát minden legfelső szintű vázlatpontból - ez a vázlatszintek hierarchiájában a címszöveg alatt egy szinttel lévő szöveg - a kiválasztott diában. A vázlat szövege lesz az új dia címe. Az eredeti dia felső szintje alatt lévő vázlatpontok egy szinttel feljebb kerülnek az új dián.

Összefoglaló dia

Létrehoz egy új diát, amelyen az aktuális diát követő diák címei vannak felsorolva. Ez az összefoglaló dia lesz az utolsó.

Oldalszám

Hozzáadja a dia számát vagy az oldal számát.

Dátum és idő

Hozzáadja mező formájában a dátumot és az időt.

Mezők

Felsorolja a gyakran használt mezőket, amelyeket be is szúrhat a diába.

Megjegyzés

Megjegyzést szúr be a kijelölt szöveg köré vagy az aktuális kurzorpozícióba.

Különleges karakter

Lehetővé teszi karakterek beszúrását a telepített betűkészletekben található szimbólumok halmazából.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Hiperhivatkozás

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Animált kép

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Táblázat

Az aktuális diába vagy oldalra táblázatot szúr be.

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

Hang vagy video

Egy video- vagy hangfájlt szúr be a dokumentumba.

Objektum

Beágyazott objektumot – beleértve a képleteket, 3D modelleket, diagramokat és OLE objektumokat – szúr be a dokumentumba.

Diagram

Beszúr egy diagramot.

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Fájl

Beilleszt egy fájlt az aktív diába. LibreOffice Draw- vagy Impress-fájlokat, illetve HTML-dokumentumból vagy szövegfájlból származó szövegeket lehet beilleszteni.

Élőfej és élőláb

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.