Beszúrás

Ikon

Beszúrás

Nyissa meg a Beszúrás eszköztárat, amelynek segítségével objektumokat, például diagramokat, munkafüzeteket és képeket adhat hozzá a dokumentumhoz.

Dia

Ikon

Új oldal/dia

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Ikon

Úszó keret

Fájl

Beilleszt egy fájlt az aktív diába. LibreOffice Draw- vagy Impress-fájlokat, illetve HTML-dokumentumból vagy szövegfájlból származó szövegeket lehet beilleszteni.

Ikon

Fájl

Munkafüzet

Az aktuális diába vagy oldalra táblázatot szúr be.

Ikon

Munkafüzet

Fájlból

Beszúr egy képet az aktuális dokumentumba .

Ikon

Kép

Hang vagy video

Egy video- vagy hangfájlt szúr be a dokumentumba.

Hang vagy video


Képlet

Inserts a formula into the current document.

Ikon

Képlet

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objektum

OLE-objektumot szúr be az aktuális dokumentumba, hivatkozásként vagy beágyazott objektumként.

Ikon

OLE-objektum