Szín

Színt választhat színpalettáról, szerkeszthet egy létező színt vagy meghatározhat új színeket.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Area - Colors tab.


Színek

Paletta

Megadja a kiválasztott paletta nevét. Itt másik paletta is választható.

Színkészlet

Az elérhető színek listáját tartalmazza. Kattintson a listában a kívánt színre a kiválasztásához.

Legutóbbi színek

Megjeleníti az utoljára kiválasztott és alkalmazott tizenkét színt. Új szín kiválasztásakor az a lista bal oldalához kerül hozzáadásra. Ha a lista tele van és új szín kerül kiválasztásra, akkor a jobb szélső szín törlődik.

Hozzáadás

Az új színt hozzáadja az Egyéni palettához.

Törlés

Kérdés nélkül törli a kijelölt színt.

Jegyzet ikon

Csak az egyéni palettáról lehet színeket törölni.


Új

Megjeleníti a színpalettáról választott szín és a lenti vezérlőkkel végzett módosítások előnézetét.

V

A szín vörös komponensének színkódja. A lehetséges értékek 0 és 255 között vannak.

Z

A szín zöld komponensének színkódja. A lehetséges értékek 0 és 255 között vannak.

K

A szín kék komponensének színkódja. A lehetséges értékek 0 és 255 között vannak.

Hexa

A szín színkódja hexadecimális értékként kifejezve.

Pick

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.