Nem törő szóközök, kötőjelek és lágy kötőjelek beszúrása

Nem törő szóközök

Annak megakadályozásához, hogy két szó el legyen választva a sor végén, a két szó közötti szóköz begépelésekor tartsa lenyomva a .

Jegyzet ikon

A Calc alkalmazásban nem szúrhat be nem törő szóközöket.


Nem törő kötőjel

A nem törő kötőjelre példa lehet egy vállalatnév, például az A-Z. Nyilvánvalóan nem szeretné, ha A- jelenne meg a sor végén, a Z pedig a következő sor elején. A probléma megoldásához nyomja meg a Shift+Ctrl+mínuszjel billentyűkombinációt. Más szavakkal, tartsa lenyomva a Shift és Ctrl billentyűket, és nyomja meg a mínuszjelet.

Mínuszjelek cseréje kötőjelekre

A kötőjelek beviteléhez használhatja az Eszközök - Automatikus javítás - Automatikus javítás beállításai - Beállítások lapon található Kötőjelek cseréje lehetőséget. Ez a beállítás bizonyos körülmények között az egy vagy két mínuszjelet kötőjelre (félkvirt, n-dash) vagy kvirtre (m-dash) cseréli (lásd Automatikus javítás beállításai).

A további cserelehetőségekért tekintse meg az Eszközök - Automatikus javítás - Automatikus javítás beállításai - Csere alatti táblázatot. Itt – többek között – automatikusan lecserélheti az elválasztójelet kötőjelre, akár más betűtípushoz tartozóra.

Lágy kötőjel

Ha azt kívánja, hogy a rendszer támogassa az automatikus elválasztást, amikor a szó belsejébe lágy elválasztójelet ír, akkor használja a +mínuszjel billentyűkombinációt. A szó elválasztásra kerül ezen a helyen, ha a sor végén van, abban az esetben is, ha az automatikus elválasztás ki van kapcsolva.

Különleges karakterek

Formázási jel