Lekérdezéstervező

A Lekérdezéstervező nézet lehetővé teszi adatbázis-lekérdezés létrehozását és szerkesztését.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Egy adatbázisfájl-ablakban kattintson a Lekérdezések ikonra, majd válassza a Szerkesztés - Szerkesztés lehetőséget


Jegyzet ikon

A legtöbb adatbázis lekérdezéseket használ a rekordok megjelenítésére a számítógépen az adatbázistáblák szűrése és rendezése által. A nézetek ugyanazt a funkcionalitást biztosítják, mint a lekérdezések, csak kiszolgálóoldalon. Ha a használt adatbázis olyan kiszolgálón van, amely támogatja a nézeteket, használhatja a nézeteket a rekordok kiszolgálón történő szűréséhez. A megjelenítési idő ilyenkor lecsökken.


Jegyzet ikon

Ha az adatbázis-dokumentum Táblázatok lapján a Nézet létrehozása parancsot választja, akkor megjelenik a Nézetterv ablak, amely hasonlít a Lekérdezéstervező ablakra.


A Lekérdezéstervező ablak elrendezése a létrehozott lekérdezéssel tárolódik, de nem tárolható létrehozott nézettel.

A tervezőnézet

Lekérdezés létrehozásához kattintson a Lekérdezés ikonra egy adatbázis-dokumentumban, majd kattintson a Lekérdezés létrehozása a tervezőnézetben lehetőségre.

A Tervezőnézet alsó ablaktáblája az a hely, ahol meghatározza a lekérdezést. Lekérdezés létrehozásához adja meg az adatbázis mezőneveit, amelyeket a lekérdezés tartalmazni fog, valamint a feltételeket a mezők megjelenítéséhez. A Tervezőnézet alsó ablaktáblájában az oszlopok átrendezéséhez húzza át az oszlopfejlécet egy új helyre, vagy válassza ki az oszlopot és nyomja meg a és a nyílbillentyűt.

A lekérdezés Tervezőnézet ablakának tetején megjelennek a Lekérdezéstervező eszköztár és a Tervezés eszköztár ikonjai.

Ha tesztelni kívánja a lekérdezést, akkor kattintson duplán a lekérdezés nevére az adatbázis-dokumentumban. A lekérdezés eredménye az Adatforrás nézethez hasonló táblában jelenik meg. Megjegyzés: a megjelenített tábla csak ideiglenes.

Billentyűk a Lekérdezéstervező nézetben

Billentyű

Funkció

F4

Előnézet

F5

Lekérdezés futtatása

F7

Tábla vagy lekérdezés hozzáadása


Tallózás

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

Kattintson duplán a mezőkön a lekérdezéshez való hozzáadásukhoz. Fogd es vidd módszerrel határozza meg a kapcsolatot.

Jegyzet ikon

Lekérdezés tervezése közben nem módosíthatja a kiválasztott táblákat.


Táblák eltávolítása

A tábla Tervezőnézetből eltávolításához kattintson a táblaablak felső szegélyére, és jelenítse meg a helyi menüt. A Törlés parancs segítségével eltávolíthatja a táblát a Tervezőnézetből. Másik lehetőség a Delete billentyű megnyomása.

Tábla áthelyezése és méretének változtatása

A táblákat igényeinek megfelelően átméretezheti és elrendezheti. A táblák áthelyezéséhez húzza a felső szegélyt a kívánt helyre. Nagyítsa vagy csökkentse a tábla megjelenítési méretét: vigye az egérkurzort a szegélyre vagy a sarokra, és húzza addig a táblát, amíg el nem éri a kívánt méretet.

Táblakapcsolatok

Amennyiben adatreláció van két különböző tábla mezői között, ezeket a relációkat a lekérdezésben is használhatja.

Ha például van egy táblája a cikkszámmal azonosított cikkekhez, és egy tábla az ügyfelekhez, amelyben rögzíti az összes cikket, amelyet az ügyfél rendel a megfelelő cikkszámmal, akkor reláció van a két "cikkszám" adatmező között. Ha létre akar hozni egy lekérdezést, amely visszaadja az ügyfelek által rendelt összes cikket, akkor két táblából kell lekérnie az adatokat. Ennek végrehajtásához meg kell mondania a LibreOffice-nak, hogy mi a kapcsolat a két tábla adatai között.

Ennek végrehajtásához kattintson a mezőnévre a táblában (például az "Elemszám" mezőnév a Vásárló táblából), tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza át a mezőnevet a másik tábla mezőnevéhez ("Elemszám" az Elem táblából). Amikor elengedi az egérgombot, a két ablak között megjelenik a mezőket összekötő vonal. A feltétel, hogy a két mezőnév tartalmának meg kell egyeznie, bekerül az eredményül kapott SQL-lekérdezésbe.

Olyan lekérdezés létrehozása, amely több relációban lévő munkalapon alapul, csak akkor lehetséges, ha a LibreOffice-t egy relációs adatbázis előtét-felületeként használja.

Jegyzet ikon

Egy lekérdezésben nem férhet hozzá különböző adatbázisban levő táblákhoz. Több táblára vonatkozó lekérdezések csak egy adatbázison belül hozhatók létre.


A kapcsolat típusának megadása

Ha duplán kattint a két mezőt összekötő vonalra, vagy meghívja a Beszúrás - Új reláció menüparancsot, akkor a Relációk párbeszédablakban megadhatja a reláció típusát.

Megnyomhatja többször a Tab billentyűt, amíg a sort ki nem jelöli a rendszer, majd nyomja meg a Shift+F10 billentyűkombinációt a helyi menü megjelenítéséhez, és itt válassza ki a Szerkesztés parancsot. Egyes adatbázisok csak egy részhalmazát támogatják a lehetséges összekapcsolás-típusoknak.

Kapcsolatok törlése

Két táblázat közötti reláció törléséhez kattintson az összeköttetésre, és nyomjuk meg a Delete billentyűt.

Vagy törölje a megfelelő bejegyzéseket a Relációk párbeszédablak Érintett mezőiből. Vagy nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg a kapcsolati vektor ki nem lesz jelölve, majd nyomja meg a Shift és F10 billentyűt a helyi menü megnyitásához, és válassza a Törlés parancsot.

Lekérdezés definiálása

Válassza ki a feltételeket a lekérdezés megadásához. A tervezőtábla minden oszlopa elfogadja a lekérdezés egyik adatmezőjét. Az egy sorban lévő feltételek logikai ÉS operátorral vannak összekapcsolva.

Mező nevének megadása

Először válassza ki az összes mezőnevet a táblából, amelyet hozzá kíván adni a lekérdezéshez. Ezt megteheti a fogd és vidd művelettel, vagy a táblaablakban rákattinthat duplán a mező nevére. A fogd és vidd esetén az egérrel húzza át a mezőnevet a táblaablakból a lekérdezéstervező alsó területére. Eközben eldöntheti, hogy melyik oszlophoz kívánja a mezőt hozzáadni. Dupla kattintással válasszon ki egy mezőnevet. Ezután bekerül a következő üres oszlopba.

Mezőnevek törlése

A mezőnév lekérdezésből eltávolításához kattintson a mező oszlopfejlécére és az oszlop helyi menüjéből válassza ki a Törlés parancsot.

Lekérdezés mentése

A Standard eszköztár Mentés ikonja segítségével mentse a lekérdezést. Megjelenik egy párbeszédablak, amelyben meg kell adni a lekérdezés nevét. Ha az adatbázis támogatja a sémákat, akkor megadhat egy sémát.

Séma

Adja meg a lekérdezés- vagy táblanézethez rendelni kívánt séma nevét.

A lekérdezés vagy a táblanézet neve

Írja be a lekérdezés vagy a táblanézet nevét.

Adatok szűrése

A lekérdezés adatainak szűréséhez állítsa be a kívánt beállításokat a Tervezőnézet alsó területén. Az alábbi sorok állnak rendelkezésre:

Mező

Írja be a lekérdezésben szereplő adatmező nevét. Az alábbi sorok beállításai mind erre a mezőre vonatkoznak. Ha aktiválja a cellát egy egérkattintással, akkor megjelenik egy nyílgomb, amely lehetővé teszi a mező kiválasztását. A "Táblanév.*" lehetőség kiválasztja az összes adatmezőt, és a feltételek érvényesek az összes táblamezőre.

Álnév

Álnevet adhat meg. Ez az álnév fog szerepelni a lekérdezésben a mezőnév helyett. Így lehetővé válik egyéni oszlopcímkék alkalmazása. Ha például az adatmező a PtNo nevet viseli, amely helyett a PartNum nevet szeretné a lekérdezésben megjeleníteni, akkor adja meg a PartNum nevet álnévként.

Egy SQL-utasításban az álnevek a következő módon vannak meghatározva:

SELECT oszlopnév AS álnév FROM táblanév.

Például:

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Tábla

A kiválasztott adatmezőnek megfelelő adatbázistábla itt látszik. Amennyiben a cellára rákattint, egy nyíl jelenik meg, amellyel az aktuális lekérdezés egy másik tábláját is kiválaszthatja.

Rendezés

Ha a cellára kattint, a következő rendezési szempontok közül választhat: növekvő, csökkenő, illetve nem rendezett. A szövegmezők betűrend szerint (A-tól Z-ig), a számmezők numerikusan (0-tól 9-ig) kerülnek rendezésre. A legtöbb adatbázisnál az adminisztrátorok megadhatják a rendezési beállításokat.

Látható

Ha bekapcsolja egy adatmező Látható tulajdonságát, akkor az a mező látható lesz a lekérdezésben. Ha csak adatmezőt használ a feltétel kialakításához, akkor nem kell megjelenítenie.

Feltételek

Megadja a feltételeket, amelyek szerint szűrni kell az adatmezőket.

vagy

Itt egy további feltételt adhat meg a sorok szűréséhez. Több feltétel egy oszlopban VAGY hivatkozással lesz csatolva.

A lekérdezéstervező alsó részében a sorok fejlécének helyi menüje segítségével még egy sort be lehet illeszteni függvények számára:

Függvények

Az itt futtatható függvények az adatbázistól függenek.

Ha HSQL-adatbázist kezel, akkor a Függvény sor listája az alábbi lehetőségeket biztosítja:

Beállítás

SQL

Hatás

Semmi

Nem lesz függvény végrehajtva.

Average

AVG

Kiszámolja egy mező számtani középértékét.

Darab

COUNT

Meghatározza a tábla rekordjainak számát. Az üres mezők beleszámolhatók (a) vagy nem (b).

a) COUNT(*): A csillag argumentum megadásával megszámolhatja a tábla összes rekordját.

b) COUNT(oszlop): Ha mezőnevet ad át argumentumként, akkor a rendszer csak azokat a mezőket számolja meg, amelyben a kérdéses mező neve tartalmaz értéket. A nullértékeket (üres mezők) a rendszer nem számolja.

Maximum

MAX

Meghatározza egy mező legnagyobb értékét.

Minimum

MIN

Meghatározza egy mező legkisebb értékét.

Összeg

SUM

Kiszámolja a társított mezők értékeinek összegét.

Csoportosítás

GROUP BY

Csoportosítja a lekérdezési adatokat a kiválasztott mezőnevek alapján. A függvények a megadott csoportoknak megfelelőn kerülnek végrehajtásra. SQL-ben ez a beállítás a GROUP BY záradéknak felel meg. Ha egy feltétel meg van adva, akkor ez a bejegyzés az SQL HAVING részben jelenik meg.


Függvényhívásokat közvetlenül SQL-utasítás formájában is megadhat. A szintaxis az alábbi:

SELECT FÜGGVÉNYNÉV(oszlop) FROM tábla.

Például az összeg kiszámítására szolgáló függvényhívás az SQL-nyelvben a következőképpen néz ki:

SELECT SUM("ár") FROM "cikk".

A Csoport kivételével a fenti függvényeket Összesítő függvényeknek hívják. Ezek azok a függvények, amelyek számításokat végeznek az adatokon, és az eredmény összegszerű érték. További függvények is lehetségesek, amelyek nincsenek a listában. Ezek a használt adatbázisrendszertől függenek. Illesztőprogram-specifikus függvényekkel kapcsolatos információkért tekintse meg az adatbázisrendszer dokumentációját.

Az ebben a listamezőben nem szereplő függvények használatához be kell írni azokat a Mező alatt.

Álneveket is rendelhet a függvényhívásokhoz. Ha a lekérdezés nem jelenik meg az oszlopfejlécben, akkor adja meg a kívánt nevet az Álnevek alatt.

Az SQL-nyelvben a megfelelő függvény a következő:

SELECT FÜGGVÉNYNÉV() AS álnév FROM tábla

Példa:

SELECT COUNT(*) AS számlálás FROM "elem"

Jegyzet ikon

Ha futtatja ezt a függvényt, akkor csak úgy tud beszúrni további oszlopokat a lekérdezésbe, ha az oszlopokat "Csoport" függvényként fogadja.


Példák

A következő példába a lekérdezés két táblán fut végig: egy "Elem" tábla "Elemszám" mezővel és egy "Szállító" tábla "Szállító_neve" mezővel. Ezen felül mindkét tábla rendelkezik egy közös "Szállító_száma" mezővel.

A következő lépések szükségesek ahhoz, hogy olyan lekérdezést hozzon létre, amely tartalmazza az összes szállítót, aki több mint három cikket szállít:

 1. Szúrja be a "Tétel" és "Szállítók" táblákat a lekérdezéstervbe.

 2. Kapcsolja össze a két tábla "Szállító_száma" mezőjét, ha még nincs ilyen típusú kapcsolat.

 3. Kattintson duplán az "Elem" tábla "Elemszám" mezőjére. Jelenítse meg a Függvény sort a helyi menü segítségével, és válassza a Darabszám (Count) függvényt.

 4. Adja meg a >3 feltételt, és kapcsolja ki a Látható mezőt.

 5. Kattintson duplán a "Szállítók" tábla "Szállító_neve" mezőjére, és válassza a Csoport függvényt.

 6. Futtassa a lekérdezést.

Ha az "ár" (egy cikk egyedi ára) és a "Szállító_száma" (a cikk szállítójához tartozó) mező létezik az "Elem" táblában, akkor következő lekérdezéssel lekérdezheti az elem átlagos árát, amelyet a szállító biztosít:

 1. Szúrja be az "Elem" táblát a lekérdezéstervbe.

 2. Kattintson duplán az "Ár" és "Szállító_száma" mezőkre.

 3. Engedélyezze a Függvény sort, és az "Ár" mezőből válassza ki az Average (átlag) függvényt.

 4. Az "Average"-et (átlagot) az álnév sorában is megadhatja (idézőjelek nélkül).

 5. Válassza a Csoportosítást a "Szállító_száma" mezőhöz.

 6. Futtassa a lekérdezést.

A következő helyi menüparancsokat és szimbólumokat használhatja:

Függvények

Megjeleníti vagy elrejti a függvényeket tartalmazó sort.

Tábla neve

Megjeleníti vagy elrejti a tábla nevét tartalmazó sort.

Álnév

Megjeleníti vagy elrejti az álnevet tartalmazó sort.

Különböző értékek

Csak eltérő értékeket alkalmaz a lekérdezéshez. Olyan adatokat tartalmazó rekordokra érvényes, amelyek többször megjelennek a kiválasztott mezőkben. Ha a Különböző értékek parancs aktív, akkor csak egy rekordot lát a lekérdezésben (DISTINCT). Ellenkező esetben a lekérdezési feltételeknek megfelelő rekordokat látja (ALL).

Ha például a "Kovács" név többször jelenik meg a címadatbázisban, akkor kiválaszthatja a Különböző értékek parancsot annak megadásához, hogy a lekérdezés eredményében a "Kovács" név csak egyszer jelenjen meg.

Több mezőt tartalmazó lekérdezés esetén az összes mező értékei kombinációjának egyedinek kell lennie, így az eredmény kialakítható egy adott rekordból. Tegyük fel, hogy a "Kovács Szegeden" egyszer, a "Kovács Budapesten" kétszer szerepel a címjegyzékben. A Különböző értékek paranccsal a lekérdezés két mezőt használ, a "vezetéknév" és "város" mezőt, az eredményben visszaadja egyszer a "Kovács Szegeden" és egyszer a "Kovács Budapesten" értéket.

Az SQL-nyelvben ez a parancs a DISTINCT predikátumnak felel meg.

Határ

Lehetővé teszi a lekérdezés által visszaadott rekordok számának maximalizálását.

Ha felvett egy Határt, akkor legfeljebb a megadott számú sort kap vissza. Ellenkező esetben a keresési feltételeknek megfelelő összes rekord megjelenik.

Szűrőfeltételek kialakítása

Szűrőfeltételek kialakításakor különböző operátorok és parancsok állnak rendelkezésre. A relációs operátorokon kívül SQL-specifikus parancsok is léteznek, amelyek lekérdezik az adatbázismezők tartalmát. Ha a parancsokat LibreOffice-szintaxisban használja, akkor a LibreOffice automatikusan átalakítja ezeket a megfelelő SQL-szintaxisba. Az SQL-parancsokat közvetlenül is beírhatja. Az alábbi táblázatok áttekintést adnak az operátorokról és parancsokról:

Operátor

Jelentés

Feltétel kielégítve, ha ...

=

egyenlő

... a mező tartalma megegyezik a megadott kifejezéssel.

Az = operátor nem jelenik meg a lekérdezésmezőkben. Ha operátor nélkül ad meg értéket, akkor az = operátor automatikusan alkalmazásra kerül.

<>

nem egyenlő

... a mező tartalma nem egyezik meg a megadott kifejezéssel.

>

nagyobb mint

... a mező tartalma nagyobb, mint a megadott kifejezés.

<

kisebb mint

... a mező tartalma kisebb, mint a megadott kifejezés.

>=

nagyobb vagy egyenlő

... a mező tartalma nagyobb vagy egyenlő, mint a megadott kifejezés.

<=

kisebb vagy egyenlő

... a mező tartalma kisebb vagy egyenlő, mint a megadott kifejezés.


LibreOffice-parancs

SQL-parancs

Jelentés

Feltétel kielégítve, ha ...

IS EMPTY

IS NULL

null

... The value of the field is empty. For Yes/No fields with three states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

nem üres

... a mezőnév nem üres.

LIKE

(a * helykitöltő bármennyi karaktert,

a ? helykitöltő pontosan egy karaktert helyettesít)

LIKE

(a % helykitöltő bármennyi karaktert,

a _ helykitöltő pontosan egy karaktert helyettesít)

eleme

... az adatmezőnek, amely tartalmazza a jelzett kifejezést. A (*) helykitöltő jelzi, hogy az x kifejezés előfordul-e a mező elején (x*), a végén (*x) vagy a mezőtartalmon belül (*x*). SQL-lekérdezésekben helykitöltőként használhat % SQL-karaktert vagy a jól ismert (*) fájlrendszer-helykitöltőt a LibreOffice-felületen.

A * vagy a % helykitöltő tetszőleges számú karakter helyett állhat. A kérdőjel (?) a LibreOffice-felületen vagy az aláhúzás (_) az SQL-lekérdezésekben pontosan egy karaktert ábrázol.

NOT LIKE

NOT LIKE

Nem eleme

... a mező nem tartalmazza a megadott kifejezést.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

az [x,y] intervallumba esik

... a mező olyan értéket tartalmaz, amely az x és y értékek közé esik.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Nem esik az [x,y] intervallumba

... a mező olyan értéket tartalmaz, amely nem esik az x és y értékek közé.

IN (a; b; c...)

Jegyezze meg, hogy a pontosvesszők elválasztó karakterként viselkednek minden értéklistában!

IN (a, b, c...)

tartalmazza a-t, b-t, c-t...

... a mezőnév tartalmazza a megadott a, b, c... kifejezések egyikét. Tetszőleges számú kifejezés megadható, és a lekérdezés eredményét a VAGY kapcsolat határozza meg. Az a, b, c... kifejezések számok vagy betűk lehetnek

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

nem tartalmazza a-t, b-t, c-t...

... a mező nem tartalmazza a megadott a, b, c... kifejezések egyikét sem.

= IGAZ

= IGAZ

az értéke Igaz

... a mező Igaz értéket vesz fel.

= HAMIS

= HAMIS

a mező értéke Hamis

... a mező hamis értéket vesz fel.


Példák

='Ms.'

a "Ms." értéket tartalmazó mezőneveket adja vissza

<'2001-01-10'

a 2001. január 10. előtti dátumokat adja vissza.

LIKE 'sz?r'

a "szár" és "szúr" értékhez hasonló tartalommal rendelkező mezőneveket adja vissza.

LIKE 'S*'

olyan adatmezőket ad vissza, amelyek tartalma például "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

azokat a mezőneveket adja vissza, amelyek mezőértéke 10 és 20 közé esik. (Az itt megadott mezők lehetnek szövegesek vagy numerikusak is).

IN (1; 3; 5; 7)

azokat a mezőneveket adja vissza, amelyekben a 1, 3, 5 vagy 7 érték fordul elő. Ha a mezőnév tartalmaz egy cikkszámot, akkor például létrehozhat egy olyan lekérdezést, amely a megadott számú cikket adja vissza.

NOT IN ('Kovács')

a "Kovács" karaktersorozatot nem tartalmazó mezőneveket adja vissza.


Like Escape-szekvencia: {escape 'kilépési karakter'}

Példa: select * from Cikk where CikkNév like 'Az *%' {escape '*'}

A példa megadja az összes bejegyzést, amelyben az elem neve az „Az *” karakterekkel kezdődik. Ez azt jelenti, hogy olyan karaktereket is kereshet, amelyek ellenkező esetben helykitöltőként kerülnének megjelenítésre, mint például a *, ?, _ , % vagy a pont.

Outer Join Escape-szekvencia: {oj outer-join}

Példa: select Cikk.* from {oj cikk LEFT OUTER JOIN rendelések ON cikk.szám=rendelések.cikkszám}

Szövegmezők lekérdezése

Szövegmező tartalmának lekérdezéséhez a kifejezéseket aposztrófok közé kell tenni. A nagybetűk és kisbetűk közötti különbségtétel a használt adatbázistól függ. A LIKE definíció szerint megkülönbözteti a kis- és nagybetűket (de néhány adatbázis nem veszi ezt olyan szigorúan).

Dátummezők lekérdezése

A Dátummezők #Dátum#-ként kerülnek ábrázolásra, hogy tisztán dátumként kerüljenek azonosításra. A feltételekben használt dátum, idő, és dátum/idő állandók (literálok) lehetnek SQL Escape szintaxis típusúak vagy az alapértelmezett SQL2 típusúak.

Dátum típusú elem

SQL Escape szintaxis #1 - elavult lehet

SQL Escape szintaxis #2

SQL2 szintaxis

Dátum

{D'ÉÉÉÉ-HH-NN'}

{d 'ÉÉÉÉ-HH-NN'}

'YYYY-MM-DD'

Idő

{D'ÓÓ:PP:MM'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

Dátum és idő

{D'ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Példa: select {d '1999-12-31'} from world.years

Példa: select * from mytable where years='1999-12-31'

Minden dátumkifejezést (literált) egyszeres idézőjelek közé kell tenni. (Nézze meg az adott adatbázis és a használt illesztőprogram referenciáját további részletekért.)

Igen/Nem típusú mezők lekérdezése

Igen/Nem típusú mezők lekérdezésénél használja a következő szintaxist dBASE-táblák esetén:

Állapot

Lekérdezési feltétel

Példa

Igen

dBASE-táblák esetén: nem egyenlő bármely adott értékkel

=1 visszaadja az összes rekordot, amelyben az Igen/Nem mező állapota "Igen" vagy "Be" (feketével kijelölve),

Nem

.

=0 visszaadja az összes rekordot, amelyek Igen/Nem mezője "Nem" vagy "Ki" állapotban van (nincs kijelölés).

Null

IS NULL

IS NULL azon rekordokat adja vissza, amelyeknél az Igen/Nem mező állapota sem nem Igen, sem nem Nem (szürkével kiválasztva).


Jegyzet ikon

A szintaxis a használt adatbázistól függ. Azt is jegyezze meg, hogy az Igen/Nem mezők különbözően adhatók meg (csak 2 állapottal 3 helyett).


Paraméteres lekérdezések

A paraméteres lekérdezések lehetővé teszik az értékek futásidejű megadását. Ezek az értékek a megjelenítendő rekordok kiválasztására szolgáló feltételeken belül kerülnek felhasználásra. Minden ilyen értékhez tartozik egy paraméternév, amely a felhasználó megkérdezésére kerül felhasználásra a lekérdezés futtatásakor.

A paraméterneveket pontosvessző előzi meg a lekérdezés Tervező és SQL nézeteiben is. Ez mindenütt használható, ahol érték jelenhet meg. Ha ugyanannak az értéknek többször is meg kell jelennie a lekérdezésben, akkor ugyanaz a paraméternév kerül felhasználásra.

A legegyszerűbb esetben, amikor a felhasználó megad egy értéket, amelynek az egyenlősége vizsgálatra kerül, akkor a paraméternevet a megelőző pontosvesszővel együtt kell bevinni a Feltételek sorba. Az SQL módban ezt így kell megadni: WHERE "mező" = :paraméternév

Figyelmeztetés ikon

A paraméternek nem tartalmazhatják a következő karaktereket: <szóköz>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. Nem lehetnek azonosak mezőnevekkel vagy SQL foglalt szavakkal. Azonosak lehetnek álnevekkel.


Tipp ikon

Hasznos módszer rekordok egy szövegmező tartalma alapján való kiválasztására egy rejtett oszlop hozzáadása a következő feltétellel: "LIKE '%' || :mező_része || '%'". Ez a pontosan illeszkedő rekordokat fogja kiválasztani. Ha kis- és nagybetűkre érzéketlen teszt szükséges, akkor megoldás lehet a LOWER (mezőnév) használata a mezőként és LIKE LOWER ( '%' || :mező_része|| '%' ) használata feltételként. Vegye észre, hogy a szóközök a feltételben fontosak, ha kimaradnak, az SQL elemző a teljes feltételt az illesztendő karakterláncként értelmezi. SQL módban ezt így kell beírni: LOWER ( "mezőnév" ) LIKE LOWER ( '%' || :mező_része || '%' ).


A paraméteres lekérdezések használhatók adatforrásként alűrlapokhoz, hogy a felhasználó korlátozhassa a megjelenített rekordokat.

Paraméter bevitele

A Paraméter bevitele ablak megkéri a felhasználót a paraméterértékek bevitelére. Írjon be egy értéket minden lekérdezésparaméterhez és erősítse meg az OK gomb vagy az Enter megnyomásával.

A felhasználó által bevitt értékek tetszőleges karakterekből állhatnak, amelyeket a vonatkozó feltételhez az SQL engedélyez, ez függhet a használt adatbázisrendszertől.

Tipp ikon

A felhasználó használhatja az „%” (tetszőleges karakterlánc) vagy „_” (tetszőleges karakter) SQL helyettesítő karaktereket az érték részeként rekordok lekérdezéséhez összetettebb feltételekkel.


SQL-mód

Az SQL a "Structured Query Language (strukturált lekérdezőnyelv)" rövidítése, és utasításokat tartalmaz relációs adatbázisok frissítéséhez és adminisztrációjához.

A LibreOffice-ban a legtöbb lekérdezéshez nincs szükség SQL-ismeretekre, mert nem kell beírnia SQL-kódot. Ha a lekérdezéstervezőben hoz létre lekérdezést, akkor a LibreOffice automatikusan átalakítja az utasításokat a megfelelő SQL szintaxisra. Ha a Tervezőnézet be/ki gomb segítségével átvált SQL nézetre, akkor láthatja az előzőleg létrehozott lekérdezéshez tartozó SQL parancsokat.

A lekérdezést közvetlenül SQL-kódban is megadhatja. Jegyezze meg viszont, hogy a speciális szintaxis a használt adatbázisrendszertől függ.

Ha kézzel írja be SQL-kódot, akkor olyan SQL-specifikus lekérdezéseket is készíthet, amelyeket a Lekérdezéstervező grafikus felülete nem támogat. Ezeket a lekérdezéseket natív SQL módban kell végrehajtani.

Ha rákattint az Run SQL command directly ikonra az SQL nézetben, akkor létrehozhat egy olyan lekérdezést, amelyet nem a LibreOffice hajt végre.