Jelentéstündér - Rendezési beállítások

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Kattintson a Tündér használata jelentés létrehozásához lehetőségre egy adatbázisfájl-ablakban.


Rendezési szempont

Select the first field by which to sort the report.

Azután

Select an additional field by which to sort the report.

Növekvő

Sorts the field contents in ascending order.

Csökkenő

Sorts the field contents in descending order.

További információk: Jelentéstündér - Elrendezés kiválasztása