További vezérlőelemek

Ha az Űrlap-vezérlőelemek eszköztáron a További vezérlőelemek ikonra kattint, akkor megnyílik a További vezérlőelemek eszköztár.

Léptetőgomb

Ikon

Léptetőgombot hoz létre.

Ha egy Calc-munkafüzethez léptetőgombot ad hozzá, akkor az Adatok lapon kétirányú kapcsolatot hozhat létre a léptetőgomb és egy cella között. Ennek eredményeképpen a cella tartalmának módosításakor megváltozik a léptetőgomb tartalma is. Ez fordítva is igaz: a léptetőgomb tartalmának módosításakor megváltozik a cella tartalma.

Görgetősáv

Ikon

Egy görgetősávot hoz létre.

Megadhatja a görgetősáv következő tulajdonságait:

UI-név

Szemantika

Min. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv minimális magasságát vagy szélességét.

Max. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv maximális magasságát vagy szélességét.

Alapértelmezett görgetési érték

Megadja a görgetősáv-vezérlőelem kezdeti értékét, amely az űrlap alaphelyzetében érvényes.

Tájolás

Megadja egy görgetősáv tájolását, azaz azt, hogy a sáv vízszintes vagy függőleges.

Kis változás

Megadja, legalább mekkora mértékben görgethető egy sáv, például egy nyílkattintással.

Nagy változás

Megadja, hogy egy nagy lépés mennyit léptet a sávon, például amikor a csúszka és a nyíl közé kattint.

Késleltetés

Megadja a görgetősáv-események közötti késleltetést ezredmásodpercben. Például azt a késleltetést, ami egy görgetősáv-nyílgombra való kattintáskor és az egérgomb nyomva tartásakor jelentkezik.

Szimbólum színe

Megadja a görgetősávon lévő nyilak színét.

Látható méret

Megadja a görgetősáv csúszkájának méretét "értékegységben". Például a ("Maximális görgetési érték" mínusz "Minimális görgetési érték") / 2 érték olyan csúszkát eredményez, amely a görgetősáv felét elfoglalja.

Egy görgetősáv szélességének és magasságának egyenlővé tételéhez állítsa a Látható méret értéket nullára.


Egy Calc-munkafüzetben az Adatok lapon kétirányú kapcsolatot hozhat létre egy görgetősáv és egy cella között.

Képgomb

Ikon

Létrehoz egy képként megjelenített gombot. A grafikus megjelenítéstől eltekintve egy képgomb ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a "normál" gomb.

Kép-vezérlőelem

Ikon

Egy kép-vezérlőelemet hoz létre. Ez csak képek adatbázisból történő hozzáadására használható. Az űrlapdokumentumban kép beszúrásához kattintson duplán a vezérlők egyikére a Kép beszúrása párbeszédablak megnyitásához. Itt található egy helyi menü is (nem tervező módban), amely kép beszúrásához és törléséhez használható parancsokat tartalmaz.

Az adatbázisból származó képek megjeleníthetők egy űrlapban, és új képek szúrhatók be az adatbázisba, ha a képvezérlő nem írásvédett. A vezérlőnek a képtípus egy adatbázismezőjére kell hivatkoznia. Ezért írja be az adatmezőt az Adatok lap tulajdonságablakába.

Dátummező

Ikon

Dátummezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, a dátum értékeket az adatbázisból is betöltheti.

Ha hozzárendeli a "Legördülő" tulajdonságot a dátummezőhöz, akkor a felhasználó megnyithat egy naptárat egy dátum dátummező alatti kiválasztásához. Ez a táblázatmezőn belüli dátummezőre is érvényes.

Tipp ikon

A felhasználó könnyen szerkesztheti a dátummezőket a felfelé és lefelé nyíl billentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az év, a hónap vagy a nap növelhető vagy csökkenthető a nyilak segítségével.


Adott megjegyzések a dátummezőkhöz

Időmező

Ikon

Létrehoz egy időmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap időértékeit az adatbázisból is betöltheti.

Tipp ikon

A felhasználó könnyen szerkesztheti az időmezőket a felfelé és lefelé nyílbillentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az órák, a percek vagy a másodpercek növelhetők vagy csökkenthetők a nyilak segítségével.


Fájlválasztás

Ikon

Létrehoz egy gombot, amely lehetővé teszi fájlok kijelölését.

Számmező

Ikon

Létrehoz egy számmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlapon a számmező értékei az adatbázisból is betölthetők.

Pénznemmező

Ikon

Pénznemmezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap pénznemmező-tartalma az adatbázisból is betölthető.

Maszkolt mező

Ikon

Létrehoz egy maszkolt mezőt. A maszkolt mező egy beviteli maszkból és egy kifejezésmaszkból áll. A beviteli maszk meghatározza, milyen adat vihető be. A kifejezésmaszk azt határozza meg, mi legyen a maszkolt mező tartalma az űrlap betöltésekor.

Jegyzet ikon

Vegye figyelembe, hogy a maszkolt mezők nem exportálhatók HTML formátumba.


Csoportpanel

Ikon

Létrehoz egy keretet több vezérlőelem csoportosításához. A csoportpanelek segítségével rádiógombokat csoportosíthat egy keretben.

Ha beszúr egy csoportkeretet a dokumentumba, akkor elindul a Csoportelemtündér, amelyben egyszerűen létrehozhat egy beállításcsoportot.

Megjegyzés: Ha már létező vezérlőelemeken keresztül húz át egy csoportpanelt, és ezután ki akar választani egy vezérlőelemet, akkor először meg kell nyitnia a csoportpanel helyi menüjét, és ki kell választania az Igazítás - Hátraküldés menüparancsot. Majd a billentyű lenyomása közben válassza ki a vezérlőelemet.

Jegyzet ikon

A csoportpaneleket csak a vizuális hatás érdekében használja a rendszer. A névdefiníción keresztül a beállításmezők funkcionális csoportosítását végezheti el: minden beállításmező Név tulajdonságai alatt adja meg ugyanazt a nevet csoportosításukhoz.


Táblázat-vezérlőelem

Ikon

Adatbázistáblát megjelenítő táblázatvezérlő-elemet hoz létre. Ha egy új táblázat-vezérlőelemet hoz létre, akkor megjelenik a Táblaelemtündér.

Táblázat-vezérlőelemekkel kapcsolatos speciális információk

Navigációs eszköztár

Ikon

Egy navigációs eszköztárat hoz létre.

A görgetősáv egy adatbázis vagy egy adatbázis-űrlap rekordjain át való lapozást teszi lehetővé. Az ezen a navigációs eszköztáron lévő vezérlőelemek ugyanúgy működnek, mint a LibreOffice alapértelmezett navigációs eszköztárán lévők.