Lista / Kombinált lista tündér

Egy kombinált lista vagy lista beszúrásakor egy Tündér indul el automatikusan. A Tündér lehetőséget nyújt arra, hogy interaktívan határozzuk meg, milyen információk legyenek megjelenítve.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Nyissa meg az Űrlap-vezérlőelemek eszköztárat, kattintson a Kombinált lista vagy a Listapanel ikonra, és az egér húzásával hozzon létre egy mezőt. Az űrlapban léteznie kell adatbázis kapcsolatnak.


Jegyzet ikon

A Tündér be/ki ikon segítségével megakadályozhatja, hogy a tündér automatikusan elinduljon.


A kombinált listák és a listák tündére az utolsó lépésben különbözik. Ez a vezérlőmezők jellegéből adódik:

Listák

Lista esetén a felhasználó egy bejegyzést választ ki egy bejegyzéslistából. A bejegyzések az adatbázistáblában kerülnek mentésre, és a listán keresztül nem módosíthatók.

Általános szabályként az űrlapban lévő bejegyzések látható listáját tartalmazó adatbázistábla nem az a tábla, amelyre az űrlap épül. Az űrlap listái hivatkozásokat használnak; azaz az űrlaptáblában (értéktábla) található látható bejegyzésekre hivatkoznak, és úgy vannak megadva, mint az értéktáblában, ha a felhasználó kiválaszt egy bejegyzést a listából, és menti ezt. Referenciaértékeken keresztül a lista az aktuális űrlaptáblához csatolt tábla adatait jelenítheti meg. A Lista tündér lehetővé teszi az adatbázis tábláinak csatolását, így a vezérlőmező meg tudja jeleníteni az adatbázismező részletes listáját, amely másik táblában található, mint amelyre az űrlap hivatkozik.

Más táblában a kötelezően kitöltendő mező a mezőnevekkel kereshető (ControlSource), és a mezők megfelelően kitöltésre kerülnek. Ha a mezőnév nem található, akkor a lista üres marad. Ha a listamezők tartalmaznak csatolt oszlopokat, akkor a többi tábla első oszlopa az elsőként megjelenítendő lekérdezés nélkül kerül használatra.

Ha egy cikktábla például számos szállítót tartalmaz, akkor a lista használhatja a "Szállító_száma" hivatkozást a szállító nevének szállítótáblából megjelenítéséhez. A Tündér Mezőhivatkozások oldalán meg kell adni a hivatkozás összes szükséges beállítását.

Kombinált listák

Kombinált listák esetén a felhasználók kiválaszthatnak egy bejegyzést a listabejegyzések listájából, vagy megadhatnak egy szöveget. A listaként megjelenő bejegyzések, amelyek közül a felhasználók választhatnak, tetszőleges táblából származhatnak. A felhasználók által kiválasztott vagy megadott bejegyzések az űrlapba vagy az adatbázisba menthetők. Ha az adatbázisba kerülnek mentésre, akkor abba az adatbázistáblába íródnak, amelyre az űrlap épül.

A kombinált lista tetszőleges tábla adatait meg tudja jeleníteni. Az aktuális űrlaptábla és azon tábla közötti nincs szükség közvetlen csatolásra, amelynek az értékét a kombinált listában (listatábla) kell megjeleníteni. Kombinált listákban ne használjon hivatkozásokat. Ha a felhasználó megad egy értéket vagy menti ezt, akkor a valójában megjelenített érték az űrlaptáblába kerül beírásra. Mivel nincs csatolás az űrlap és a listatábla között, a Mezőhivatkozás tábla nem jelenik meg itt.

Lista esetén a listából kiválaszthat bejegyzéseket, és ezek a listatáblában kerülnek mentésre. Kombinált lista esetén kiegészítő szöveget is megadhat, amely beírható az űrlap (értéktábla) aktuális adatbázistáblájába, és igény szerint itt tárolható. Ehhez a funkcióhoz a Kombinált lista tündér az Adatfeldolgozás oldalt biztosítja utolsó oldalként. Lista esetén ez az oldal nem áll rendelkezésre. Itt megadhatja, hogy a beírt szöveg mentődjön-e az értéktáblába, és ha igen, akkor megadhatja a mentés helyét is.

Táblaelem / Lista / Kombinált lista tündér: Adatok

Válassza ki az űrlapmezőhöz a megfelelő adatforrást és táblát. Ha az űrlapmezőt egy olyan dokumentumba szúrja be, amely már hozzá van csatolva az adatforráshoz, akkor ez az oldal láthatatlan lesz.

Kombinált lista/Listatündér: Táblakijelölés

Meghatároz egy táblát a rendelkezésre álló adatbázistáblákból, ahol az az adatmező található, amelynek tartalmát listabejegyzésként szeretné megjeleníteni.

Kombinált lista/Listatündér: Mezőkijelölés

Válassza ki az előző lapon meghatározott táblában levő adatmezőt, amelynek tartalmát meg szeretné jeleníteni a listában vagy a kombinált listában.

Listatündér: Mező csatolása

Feltünteti, hogy milyen értéktábla illetve listatábla mezőkre történik hivatkozás.

Kombinált lista tündér: Adatbázismező

Kombinált listák esetén mentheti egy mező értékét egy adatbázisba, vagy megjelenítheti egy űrlapon.

Mégse

A Mégse gombra kattintva a párbeszédablakot a változtatások mentése nélkül csukhatja be.

Vissza

Az előző lépésben látott párbeszédablakban megadott beállítások megjelenítése. Az aktuális beállítások változatlanok maradnak. Ez a gomb csak a második oldaltól kezdve kapcsolható be.

Tovább

A Tovább gombra kattintva a Tündér a jelenlegi párbeszédablak-beállításokat fogja használni, és a következő lépésre ugrik. Ha az utolsó lépésnél jár, ezen gomb felirata Létrehozás lesz.