Űrlap-vezérlőelemek

Az Űrlap-vezérlőelemek eszköztáron interaktív űrlapok készítéséhez szükséges eszközök találhatók. Az eszköztárral vezérlőelemeket, például egy makrót futtató gombot adhat hozzá egy szöveges, munkalap-, bemutató- vagy HTML-dokumentum űrlapjához.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Megtekintés - Eszköztárak - Űrlap-vezérlőelemek lehetőséget.

Ikon a Beszúrás eszköztáron (szükség lehet ezen kezdetben láthatatlan ikon engedélyezésére):

Ikon

Űrlap-vezérlőelemek


Jegyzet ikon

Az XML-űrlapdokumentumok (XForms) ugyanazokat a vezérlőelemeket használják.


Egy űrlap létrehozásához nyisson meg egy dokumentumot, és az Űrlap-vezérlőelemek eszköztár használatával vegyen fel és adjon meg űrlap-vezérlőelemeket. Ha akarja, rákattinthat egy adatbázis hivatkozására, így a vezérlőelemeket egy adatbázis módosítására használhatja.

Ha egy űrlapot hoz létre HTML-dokumentumban, akkor az űrlappal adatokat küldhet el az interneten keresztül.

Jegyzet ikon

A LibreOffice csak azokat az űrlaptulajdonságokat exportálja, amelyeket az exportáláshoz használt HTML-verzió is támogat. A HTML-verzió megadásához válassza - Megnyitás és mentés - HTML-kompatibilitás lehetőséget.


Gomb hozzáadása egy dokumentumhoz

  1. Az Űrlap-vezérlőelemek eszköztáron kattintson a hozzáadni kívánt vezérlőelem ikonjára.

  2. A dokumentumban húzással hozza létre a vezérlőelemet.

    Négyszög alakú vezérlőmező létrehozásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt húzás közben.

Tipp ikon

Ahhoz, hogy egy mezőt egy táblázat mezőlistájából vagy egy lekérdezést egy űrlaphoz adjon, húzzon egy cellát az űrlapba. Egy szöveges dokumentumban egy oszlopfejléc elhúzásával is hozzáadhat egy mezőt egy űrlaphoz. A mező címkéjének megtartásához tartsa lenyomva a +Shift billentyűkombinációt az oszlopáthúzás során.


Vezérlőelem módosítása

  1. Kattintson a jobb egérgombbal a vezérlőelemre, és válassza a Vezérlőelem lehetőséget. Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait adhatja meg.

  2. Egy gyorsbillentyű vezérlőelemhez való megadásához írjon egy tilde karaktert (~) a betű elé a vezérlőelem nevében.

  3. A vezérlőelemeket „fogd és vidd” módszerrel helyezheti át az egyik dokumentumból egy másikba. A vezérlőelemeket át is másolhatja egyik dokumentumból a másikba. Amikor egy másik dokumentumból szúr be vezérlőelemet, a LibreOffice megelemzi a vezérlőelem adatforrását, tartalomtípusát és tartalomtulajdonságait, hogy az illeszkedjen a céldokumentum logikai szerkezetébe. Például a vezérlő, amely megjeleníti egy címjegyzék tartalmát, egy másik dokumentumba való másolás után is a címjegyzék tartalmát jeleníti meg. Ezeket a tulajdonságokat az Űrlap tulajdonságai párbeszédablak Adatok lapján is megtekintheti.

Kiválasztás

Ikon

Ez az ikon az egérkurzort kijelölő módba kapcsolja, vagy azt kikapcsolja. A kijelölő mód az aktuális űrlapon levő vezérlőelemek kiválasztására szolgál.

Tervező mód be/ki

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikon

Tervező mód be/ki

Vezérlőelem-tulajdonságok

A megnyíló párbeszédablakban beállíthatja a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait.

Ikon

Vezérlőelem

Űrlap tulajdonságai

Ebben a párbeszédablakban többek között az űrlap adatforrását és eseményeit adhatja meg.

Ikon

Űrlap

Jelölőnégyzet

Ikon

Létrehoz egy jelölőnégyzetet. A jelölőnégyzetek be- vagy kikapcsolnak egy műveletet az űrlapon.

Szövegmező

Ikon

Létrehoz egy szövegdobozt. A szövegdoboz olyan mező, amelyben a felhasználó szöveget adhat meg. Űrlapon a szövegdoboz megjeleníthet adatot, vagy bekérhet új adatbevitelt.

Formázott mező

Ikon

Formázott mezőt hoz létre. A formázott mező egy szövegdoboz, amelyben megadhatja, hogy a bevitelek és a kimenetek hogyan legyenek formázva, és hogy milyen korlátozó értékek vonatkozzanak rájuk.

Egy formázott mező speciális vezérlőelem-tulajdonságokkal rendelkezik (válassza a Formátum - Vezérlő lehetőséget).

Nyomógomb

Ikon

Létrehoz egy nyomógombot. Ez a funkció parancsfuttatásra használható egy meghatározott eseménykor, például egérkattintáskor.

Szöveget és képet is hozzárendelhet ezekhez a gombokhoz.

Rádiógomb

Ikon

Létrehoz egy rádiógombot. A rádiógombok segítségével a felhasználó egy vagy több lehetőséget választhat ki. Az azonos funkciójú rádiógombok ugyanazzal a névvel rendelkeznek (Névtulajdonság). Általában rendelkeznek egy csoportpanellel.

Listapanel

Ikon

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Kombinált lista

Ikon

Létrehoz egy kombinált listát. A kombinált lista egy egysoros lista egy legördülő listával, amelyből a felhasználók választhatnak. Hozzárendelhet "csak olvasható" tulajdonságot a kombinált listához, így a felhasználók nem adhatnak meg más bejegyzéseket, mint amelyek a listában találhatók. Ha az űrlap egy adatbázishoz vagy csatolva, és az adatbázis-kapcsolat aktív, akkor a Kombinált lista tündér automatikusan megjelenik, miután a kombinált lista beszúrásra került a dokumentumba.

Címkemező

Ikon

Egy mezőt hoz létre a megjelenítendő szövegnek. A címkék csak előre megadott szöveg megjelenítésére használhatók. Ezekben a mezőkben nem készíthetők bejegyzések.

További vezérlőelemek

Megnyitja a További vezérlőelemek eszköztárat.

Űrlaptervezés

Megnyitja az Űrlaptervezés eszköztárat.

Tündérek be/ki

Ikon

Ki- és bekapcsolja az automatikus űrlap-vezérlőelem tündéreket.

Ezek a tündérek lehetővé teszik a listapanelek, táblázat-vezérlőelemek és vezérlőelemek tulajdonságainak megadását.

Helyi menü parancsai