Makró

Megnyitja a makrók szervezéséhez használható párbeszédablakot.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makró neve

A kiválasztott makró nevét jeleníti meg. A makró nevének létrehozásához vagy módosításához adja meg itt a nevet.

Makró forrása / Makró mentése

Felsorolja a programkönyvtárakat és modulokat, amelyekben megnyithatja vagy mentheti a makrókat. A makró adott dokumentummal való mentéséhez nyissa meg a dokumentumot, majd a párbeszédablakot.

Futtatás / Mentés

Futtatja vagy menti az aktuális makrót.

Hozzárendelés

Megnyitja a Testreszabás párbeszédablakot, ahol hozzárendelheti a kiválasztott makrót egy menühöz, eszköztárhoz vagy eseményhez.

Szerkesztés

Elindítja a LibreOffice Basic szerkesztőjét, majd megnyitja szerkesztésre a kijelölt makrót vagy párbeszédablakot.

Új/Törlés

Új makrót hoz létre, illetve törli a kiválasztott makrót.

Új makró létrehozásához válassza a "Standard" modult a Makró forrása listából, majd kattintson az Új gombra.

A makró törléséhez válassza ki azt, majd kattintson a Törlés lehetőségre.

Új programkönyvtár

A rögzített makrót új könyvtárba menti.

Új modul

A rögzített makrót új modulba menti.

Szervező

Megnyitja a Makrószervező párbeszédablakot, ahol makrómodulokat, párbeszédablakokat és programkönyvtárakat lehet hozzáadni, szerkeszteni, valamint a meglévőket törölni.

Modul/Párbeszédablak lap

Lehetővé teszi a párbeszédablakok és modulok kezelését.

Modul/párbeszédablak

Felsorolja a meglévő makrókat és párbeszédablakokat.

Szerkesztés

Szerkesztésre megnyitja a kijelölt makrót vagy párbeszédablakot.

Bezárás

Bezárja a párbeszédablakot, és menti a változásokat.

Új

Megnyitja a szerkesztőt, és létrehoz egy új modult.

Új

Megnyitja a szerkesztőt, és létrehoz egy új párbeszédablakot.

Törlés

Jóváhagyást követően törli a kijelölt elemet vagy elemeket.

Programkönyvtárak lap

A jelenlegi alkalmazás és a megnyitott dokumentumok számára elérhető makrókönyvtárakat kezelheti itt.

Hely

Válassza ki a szervezni kívánt makrókönyvtárakat tartalmazó alkalmazást vagy dokumentumot.

Programkönyvtár

Felsorolja a jelenlegi alkalmazás és a megnyitott dokumentumok számára elérhető makrókönyvtárakat.

Szerkesztés

A kijelölt programkönyvtár szerkesztéséhez megnyitja a LibreOffice Basic-szerkesztőt.

Bezárás

Bezárja a párbeszédablakot, és menti a változásokat.

Jelszó

A kiválasztott programkönyvtárhoz jelszót rendel hozzá, vagy módosítja a jelszót.

Új

Új programkönyvtárat készít.

Név

Adja meg az új programkönyvtár vagy modul nevét.

Importálás

Keresse meg a LibreOffice Basic-programkönyvtárat, amelyet szeretne hozzáadni az aktuális listához, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Törlés

Jóváhagyást követően törli a kijelölt elemet vagy elemeket.

Scripts

A BeanShell-makrók párbeszédablakának megnyitásához válassza az Eszközök - Makrók - Makrók rendezése - BeanShell lehetőséget. A JavaScript-párbeszédablak megnyitásához válassza az Eszközök - Makrók - Makrók rendezése - JavaScript lehetőséget.

Exportálás

Megnyílik egy párbeszédablak, amelyben a kiválasztott könyvtár kiterjesztésként vagy Basic-könyvtárként exportálható.

Makrók

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Futtatás

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Létrehozás

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Adjon nevet a parancsfájlnak.

Szerkesztés

Opens the default script editor for your operating system.

Átnevezés

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Törlés

Prompts you to delete the selected script.

A Makróválasztó párbeszédablak két listapanelt tartalmaz: Programkönyvtár és Makró neve.

Programkönyvtár

Válasszon egy makrót vagy egy parancsfájlt a "user", "share" vagy egy megnyitott dokumentumból. Egy programkönyvtár tartalmának megtekintéséhez kattintson duplán a lista egy bejegyzésére.

Makró neve

Kattintson egy parancsfájlra, majd kattintson egy parancsgombra.