Tagolás

Három vagy több kijelölt objektumot oszt el egyenletesen a függőleges vagy vízszintes tengely mentén. Az objektumok közti térközt is el lehet egyenletesen osztani.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Módosítás - Eloszlás lehetőséget (LibreOffice Draw).

Nyissa meg a helyi menüt, és válassza az Eloszlás lehetőséget (LibreOffice Impress).


Az objektumok tagolása a kijelölésben szereplő legkülső objektum figyelembevételével történik.

Vízszintesen

Adja meg a kijelölt objektumok vízszintes tagolását.

Semmi

Nem osztja el vízszintesen az objektumokat.

Bal oldali

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok bal szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Középre

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok vízszintes középpontjai egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Térköz

Elosztja a kijelölt objektumokat vízszintesen úgy, hogy az objektumok egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Jobb oldali

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok jobb szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Függőlegesen

Adja meg a kijelölt objektumok függőleges tagolását.

Semmi

Nem osztja el függőlegesen az objektumokat.

Felül

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok felső szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Középre

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok függőleges középpontjai egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Térköz

Elosztja a kijelölt objektumokat függőlegesen úgy, hogy az objektumok egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Alul

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok alsó szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.