Igazítás (objektumok)

A kijelölt objektumokat egymáshoz viszonyítva igazítja.

Jegyzet ikon

Ha a kijelölt objektumok közül az egyik egy karakterhez van horgonyozva, akkor néhány igazítási beállítás nem fog működni.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Formátum - Igazítás lehetőséget (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Válassza a Módosítás - Igazítás lehetőséget (kijelölt objektumok) (LibreOffice Draw)

Nyissa meg a helyi menüt, válassza az Igazítás lehetőséget (kijelölt objektumok) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Jegyzet ikon

Nem minden objektumtípus jelölhető ki együtt. Nem minden modul (Writer, Calc, Impress, Draw) támogatja az elrendezések minden típusát.


Balra igazítás

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Vízszintes középre igazítás

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Jobbra igazítás

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Felülre igazítás

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Függőlegesen középre igazítás

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Alulra igazítás

Függőlegesen igazítja a kijelölt objektumok alsó peremét. Ha csak egy objektum van kijelölve a Draw vagy az Impress programban, akkor a program az objektum alsó szélét az alsó margóhoz igazítja.