Számok / Formátum

Adja meg a kijelölt cellák formázási beállításait.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Nyissa meg egy oszlopfejléc helyi menüjét egy nyitott adatbázis-táblában, és válassza az Oszlopformátum - Formátum fület

Válassza a Formátum - Tengely - Y tengely - Számok fület (diagram dokumentumoknál)

Úgy, mint a Számformátum párbeszédablak táblázatokhoz és mezőkhöz szöveges dokumentumokban: Válassza a Formátum - Számformátum lehetőséget, vagy válassza a Beszúrás - Mező - További mezők - Változók fület, és válassza a Formátum lista „További formátumok” lehetőségét.


Kategória

Válasszon egy kategóriát a listából, aztán válasszon formázási stílust a Formátum mezőből.

Formátum

Válassza ki, hogy a kijelölt cella tartalmát milyen módon akarja megjeleníteni. A kiválasztott beállítás kódja a Formátumkód mezőben látható.

Pénznemkategória-listapanel

Válassza ki a pénznemet, majd görgessen a Formátum lista tetejére, és tekintse meg a pénznem formázási lehetőségeit.

Jegyzet ikon

A pénznemek formátumkódja [$xxx-nnn], ahol xxx a pénznem szimbóluma, nnn pedig az országkód. A speciális banki szimbólumokhoz, mint például az EUR (mint euró), nincs szükség országkódra. A pénznemformátum nem függ a Nyelv mezőben kiválasztott nyelvtől.


Nyelv

Megadja a kijelölt nyelvi beállításait. Automatikus értékre állított nyelvvel a LibreOffice automatikusan a rendszer alapértelmezett nyelvéhez rendelt számformátumokat alkalmazza. Válassza ki bármelyik nyelvet a kijelölt beállításainak kijavításához.

A nyelvi beállítás biztosítja, hogy a dátum és pénznemformátumok, valamint a tizedesjegyek és az ezreselválasztók akkor is megőrződnek, ha a dokumentum eltérő alapértelmezett nyelvi beállításokkal rendelkező operációs rendszerben kerül megnyitásra.

Forrásformátum

Ugyanazt a számformátumot használja, mint a diagram adatait tartalmazó cellák.

Beállítások

Adja meg a kiválasztott formátum beállításait.

Tizedesjegyek

Adja meg a megjelenítendő tizedesjegyek számát.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Vezető nullák

Adja meg a tizedesvessző előtt megjelenítendő nullák maximális számát.

Negatív számok pirossal

A negatív számok betűszínét pirosra váltja.

Ezreselválasztó használata

Ezreselválasztót szúr be. A használt elválasztó típusa a nyelvi beállításoktól függ.

Mérnöki jelölés

A tudományos formátummal használt mérnöki jelölés biztosítja, hogy a kitevő mindig 3 többszöröse legyen.

Formátumkód

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Hozzáadás

Hozzáadja az egyéni kategóriához a beírt számformátumkódot.

Törlés

Törli a kijelölt számformátumot. A változtatások a LibreOffice újraindítása után lépnek érvénybe.

Megjegyzés szerkesztése

Megjegyzést fűz hozzá a kiválasztott számformátumhoz.

Elnevezés sor

Írjon egy megjegyzést a kiválasztott számformátumhoz, majd kattintson a mezőn kívülre.

Előnézetmező

Az aktuális kijelölés előnézetét jeleníti meg.

Számformátumkódok: felhasználó által megadott egyéni formátumkódok