Reguláris kifejezések listája

Karakter

Eredmény/Használat

Bármely karakter

Az adott karaktert jelöli, kivéve ha mást adott meg.

.

Bármely karaktert jelöli a sortörés- és a „bekezdés vége” jel kivételével. Például a „f.l” megtalálja a „fül” és a „fal” szót is.

^

Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy bekezdés elején található. A bekezdés elején található speciális karaktereket, mint például az üres mezőket vagy a karakterekhez lehorgonyzott kereteket a program figyelmen kívül hagyja. Példa: "^Péter".

$

Csak akkor találja meg a keresett kifejezést, ha az egy bekezdés végén található. A bekezdés végén található speciális karaktereket, mint például az üres mezőket vagy a karakterekhez lehorgonyzott kereteket a program figyelmen kívül hagyja. Példa: "Péter$".

A $ önmagában a bekezdés végére illeszkedik. Így a bekezdéstörések megkereshetők és kicserélhetők.

*

A „*” jel előtti karakter nulla vagy több előfordulását keresi. Például az „Ab*c” megtalálja az „Ac”, „Abc”, „Abbc”, „Abbbc” és ehhez hasonló karakterláncokat.

+

A „+” jel előtti karakter egy vagy több előfordulását keresi. Például az „AX.+4” megtalálja az „AXx4” szót, de figyelmen kívül hagyja az „AX4” szót.

A jelen keresési mintának megfelelő leghosszabb karakterláncot a program mindig megtalálja egy bekezdésben. Ha a bekezdés az "AX 4 AX4" karakterláncot tartalmazza, a teljes rész kiemelésre kerül.

?

A „?” jel előtti karakter nulla vagy egy előfordulását keresi. Például az „Autók?” megtalálja az „Autók” és az „Autó” szavakat is, és az „x(ab|c)?y” megtalálja az „xy”, az „xaby” és az „xcy” karakterláncokat.

\

A keresés során a "\" jel után írt speciális karakterek normál karakterként és nem reguláris kifejezésként lesznek felismerve (kivéve a \n, a \t, a \> és a \< kombinációi). Például a "fa\." megtalálja a "fa." karakterláncot, de figyelmen kívül hagyja a "faló" vagy a "farkas" lehetőségeket.

\n

A Shift+Enter használatával beszúrt sortörést jelöli. Egy sortörés „bekezdés vége” jelre való lecseréléséhez a Keresés és a Csere mezőkbe írja be a \n értéket, majd hajtson végre egy „Keresés és csere” funkciót.

A \n a Keresés mezőben a sortörést jelenti, amelyet a Shift+Enter billentyűkombinációval vittek be.

A \n a Csere mezőben a bekezdésjelet jelenti, amelyet az Enter billentyűvel vihet be.

\t

Egy tabulátort jelöl. Ez a kifejezés a Csere mezőben is használható.

\b

Illeszkedés szóhatárra. Például a „\bkönyv” megtalálja a „könyvjelző” szót, de a „tankönyv” szót nem, míg a „könyv\b” megtalálja a „tankönyv” szót de a „könyvjelző” szót nem. A „könyv” szót önmagában mindkét keresőkifejezés megtalálja.

^$

Egy üres bekezdést keres meg.

^.

Egy bekezdés első karakterét keresi meg.

& vagy $0

Cserekor a Keresés mezőben megadott keresési feltétel által talált karakterláncot hozzáadja a Csere mezőhöz.

Ha például az „ablak” szót írja a Keresés mezőbe és a „&keret” szót pedig a Csere mezőbe, akkor az ablak szó az „ablakkeret” kifejezésre cserélődik.

Egy „&” karakter Csere mezőbe való beírásával módosíthatók a keresési feltétel által talált karakterlánc Attribútum vagy Formátum értékei.

[abc123]

A zárójelek között lévő karakterek egyikét jelöli.

[a-e]

Az a és e között elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli a kezdő és a záró karaktert is beleértve.

A karakterek a kódszámuk szerint vannak rendezve.

[a-eh-x]

Az a és e, valamint a h és x között elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli.

[^a-s]

Az a és s között nem elhelyezkedő betűk bármelyikét jelöli.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

A négyjegyű hexadecimális Unicode kódjának (XXXX) megfelelő karaktert jelöli.

Ritka karakterekhez létezik egy külön változó nagy U-val és nyolc hexadecimális számjeggyel (XXXXXXXX).

Bizonyos szimbólum-betűkészletek esetén a speciális karakterek kódja a használt betűkészlettől függ A kódok megtekintéséhez válassza a Beszúrás - Különleges karakter lehetőséget.

|

Megkeresi a „|” jel előtti és utáni kifejezést. Például az „ez|az” megtalálja az „ez” és az ”az” szót egyaránt.

{2}

Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter hányszor szerepel. Például a „hal{2}” megtalálja és kijelöli a „hall” szót.

{1,2}

Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter minimum és maximum hányszor szerepelhet. Például a „hal{1,2}” megtalálja és kijelöli a „hal” és a „hall” szót is.

{1,}

Megadja, hogy a nyitó zárójel előtti karakter legalább hányszor szerepelhet. Például a „hal{2,}” megtalálja a „hall”, a „halll” és a „hallllllllllll” szót is.

( )

A Keresés mezőben:

A zárójelben lévő karaktereket hivatkozásként adja meg. Ezután az aktuális kifejezésben az első hivatkozásra a "\1", a másodikra a "\2" karakterlánc megadásával hivatkozhat.

Ha például a szöveg tartalmazza a 13487889-es számot, és a (8)7\1\1 reguláris kifejezés használatával keres, a program a „8788”-at találja meg.

A kifejezések csoportosításához használhat zárójeleket is, például az „a(bc)?d” megtalálja az „ad” és az „abcd”.

A Csere mezőben:

Használja a $ (dollár) jelet a \ (fordított perjel) helyett a hivatkozások lecserélésére. Használja a $0 karakterláncot a teljes megtalált karakterlánc lecserélésére.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Egy alfanumerikus karaktert jelöl ([:alpha:] és [:digit:]).

[:space:]

Szóköz karaktert jelöl (de nem a többi üres karaktert).

[:print:]

Egy nyomtatható karaktert jelöl.

[:cntrl:]

Nem nyomtatható karaktert jelöl.

[:lower:]

Kisbetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.

[:upper:]

Nagybetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.


Példák

e([:digit:])? – megtalálja az „e”-t és az azt követő nulla vagy egy számjegyet. Jelenleg az összes névvel rendelkező karakterosztályt (például a [:digit:]-et) zárójelbe kell tenni.

^([:digit:])$ – megtalálja azokat a sorokat vagy cellákat, amelyekben pontosan egy számjegy van.

A keresési kifejezések kombinálásával összetett keresések alakíthatók ki.

Olyan bekezdés megtalálása, amelyben egyedül csak három számjegy van.

^[:digit:]{3}$

• a ^ azt jelenti, hogy a találatnak a bekezdés elején kell lennie,

• a [:digit:] bármilyen számjegyre illeszkedik,

• a {3} azt jelenti, hogy a „[:digit:]” pontosan háromszor fordulhat elő,

• a $ azt jelenti, hogy a találatnak a bekezdés végén kell lennie.