Az import- és exportszűrőkről

A LibreOffice programban a saját XML formátumoktól eltekintve idegen XML formátumú fájlokat is megnyithat, illetve menthet.

Lehetnek olyan esetek, amikor a felhasználónak kell kiválasztania a fájltípust a Megnyitás párbeszédablakban. Ha például egy szövegformátumú adatbázistáblát adatbázistáblaként szeretne megnyitni, a fájl kijelölése után meg kell adnia a „Strukturált szöveg (CSV)” formátumot.

Basic-makrók MS Office-dokumentumokban

Az - Betöltés/Mentés - VBA-beállítások menüben megadhatók az MS Office-dokumentumok VBA-makrókódjainak beállításai. A VBA-makrók futtatása nem lehetséges a LibreOffice programban; ezeket előbb át kell alakítani, és adaptálni kell. Gyakran csak egy Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájl látható tartalmának módosítására szeretné használni a LibreOffice terméket, majd ismét menteni a fájlt Microsoft Office-formátumba anélkül, hogy módosítaná a benne található makrókat. A LibreOffice viselkedését tetszés szerint beállíthatja: A VBA-makrók mentésre kerülhetnek megjegyzés formában mint a LibreOffice alrutinja, és amikor a dokumentum mentésre kerül MS Office formátumba, azok megfelelő módon visszaíródnak. A másik választási lehetőség a Microsoft Office-makrók törlése betöltéskor. Az utóbbi beállítás hatékony védelmet nyújt a Microsoft Office-dokumentumokban található vírusok ellen.

Megjegyzés külső formátumokról és fájltípusokról

Bizonyos szűrők még akkor is kiválaszthatók a Megnyitás és Mentés párbeszédablakban, ha nincsenek telepítve. Ha egy ilyen szűrőt választ, egy üzenet jelenik meg, amely szerint ha szükséges, még telepítheti a szűrőt.

Tipp ikon

A Kódolt szöveg szűrő segít a más kódolású szöveges dokumentumok megnyitásában és mentésében. A szűrő megnyit egy párbeszédablakot, amelyben kiválasztható a karakterkészlet, az alapértelmezett betűkészlet, a nyelv és a bekezdéstörés.


HTML formátum importálása és exportálása

A LibreOffice Writer segítségével láb- és végjegyzetek illeszthetők a HTML-dokumentumba. Ezek metakódokként kerülnek exportálásra. A lábjegyzet- és végjegyzet-karakterek hiperhivatkozásként kerülnek exportálásra.

A megjegyzések az ismeretlen karakterek HTML-dokumentumba való behelyezésére használhatók. Minden megjegyzés, amely a „HTML:...” karakterekkel kezdődik, és a „>” karakterrel végződik, HTML-kódként kerül feldolgozásra, de ezen jelölések nélkül exportálódik. Számos szöveg körüli kód a „HTML:...” karakterek után kerülhet beillesztésre. Az ékezetes karakterek az ANSI karakterkészletbe kerülnek átalakításra. Az importálás során megjegyzések keletkeznek (például azokhoz a metakódokhoz, amelyeknek nincs helye a fájltulajdonságokban, vagy az ismeretlen kódokhoz).

A LibreOffice Writer HTML-importálója képes UTF-8 vagy UCS2 karakterkódolású fájlokat beolvasni. Minden karakter megjeleníthető, amely szerepel az ANSI karakterkészletben vagy a rendszer karakterkészletében.

HTML-fájl exportálásakor - Betöltés/Mentés - HTML-kompatibilitás menüpontban beállított karakterkészlet kerül felhasználásra. A készletben nem megtalálható karakterek helyettesítő alakban kerülnek beírásra, ami a legtöbb modern böngészőben helyesen jelenik meg. Az ilyen karakterek exportálásakor egy megfelelő figyelmeztetést kap majd.

Ha az - Betöltés/Mentés - HTML-kompatibilitás menüpontban a Mozilla Firefox, az MS Internet Explorer vagy a LibreOffice Writer van kiválasztva exportálási beállításként, exportáláskor minden betűkészlet-jellemző közvetlen attribútumként kerül exportálásra (például: szöveg színe, betűméret, félkövér, dőlt stb.) a CSS1-stílusokban. (A CSS a Cascading Style Sheets (lépcsőzetes stíluslap) rövidítése.) Az importálás szintén e szabvány szerint történik.

A „betűkészlet” tulajdonság megfelel a Mozilla Firefoxnak; vagyis a betűtípus előtt választható értékek adhatók meg: „betűstílus” (dőlt, nincs), „betűváltozat” (normál, kis-nagybetűs) és „betűvastagság” (normál, félkövér).

Ha MS Internet Explorer vagy LibreOffice Writer van beállítva az exportálási beállításoknál, a vezérlőmező méretei és belső margói stílusokként kerülnek exportálásra (nyomtatási formátumok). A CSS1-mérettulajdonságok a "szélesség" és "magasság" értékekre épülnek. A "Margó" tulajdonság a lap minden oldalán egyenlő margóbeállítására szolgál. Az eltérő margók beállítására a "Margó-Bal", "Margó-Jobb", "Margó-Felső" és "Margó-Alsó" tulajdonságok használhatók.

A képek és a bővítmények tartalomtól való távolsága külön beállítható a LibreOffice Writer és az MS Internet Explorer számára. Ha a felső/alsó vagy a bal/jobb margók különbözőképpen vannak beállítva, a távolságok egy "STYLE" beállításként kerülnek exportálásra a megfelelő címkébe, mint a "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" és "Margin-Right" CSS1-mérettulajdonságok.

A szövegkeretek használata a CSS1 abszolút pozicionálású objektumokhoz készült kiterjesztéseivel lehetséges. Ez csak a Mozilla Firefox, az MS Internet Explorer és a LibreOffice Writer exportálási beállításra érvényes. A szövegkereteket képként és lebegő keretként lehet igazítani, azonban a karakterekhez kötött keretek használatára nincs lehetőség.

A szövegkeretek "<SPAN>" vagy "<DIV>" kódokként kerülnek exportálásra, ha nem tartalmaznak oszlopokat. Ha tartalmaznak oszlopokat, akkor <MULTICOL> címkeként exportálódnak.

A LibreOffice termékben beállított mértékegységek a CSS1-tulajdonságok HTML-exportálásához használhatók. A mértékegység külön állítható be a szöveges és a HTML-dokumentumra - LibreOffice Writer - Általános vagy - LibreOffice Writer/Web - Nézet menüpontban. Az exportált tizedesjegyek száma a mértékegységtől függ.

Mértékegység

Mértékegységnevek CSS1-ben

Tizedesjegyek maximális száma

Milliméter

mm

2

Centiméter

cm

2

Hüvelyk

in

2

Pica

pc

2

Pont

pt

1


A LibreOffice Web oldalszűrője támogatja a CSS2 bizonyos funkcióit. Ezek használatához azonban aktiválni kell a nyomtatási elrendezés exportálását - Betöltés/Mentés - HTML-kompatibilitás pontban. Ezután a HTML-dokumentumokban a HTML-oldalstílusok mellett az „Első oldal”, „Bal oldal” és „Jobb oldal” stílusokat is használhatja. Ezek a stílusok lehetővé teszik, hogy a nyomtatás során eltérő oldalméreteket és margókat használjon az első oldalon, illetve a bal és a jobb oldalakon.

Számozás importálása és exportálása

Ha - Betöltés/Mentés - HTML-kompatibilitás menüpontban a „LibreOffice Writer” vagy az „Internet Explorer” exportálási beállítások vannak kiválasztva, a számozások behúzása az <OL> és <UL> kódok STYLE attribútumában mint „margin-left” CSS1-tulajdonság kerül exportálásra. A tulajdonság relatív módon jelzi a különbséget a következő, magasabb szinthez képest.

A számozásban a bal bekezdés-behúzást a "margó-bal" CSS1-tulajdonság jelöli. A számozásban az első sorok behúzásai figyelmen kívül lesznek hagyva, és nem exportálódnak.

Munkafüzetfájlok exportálása és importálása

A LibreOffice importálja és exportálja a törölt szakaszokra (például egy hivatkozott oszlopra) vonatkozó hivatkozásokat is. A teljes képlet megtekinthető az exportálási folyamat során; a törölt hivatkozás egy (#HIV!) jelzést tartalmaz. Az importálás során ugyanígy létrehozásra kerül egy #HIV! jelzés a hivatkozáshoz.

Képfájlok importálása és exportálása

Ugyanúgy, mint HTML-dokumentumok esetén, megadhatja egy szűrő használatát az elemmel (LibreOffice Impress) a névben egy LibreOffice-képfájl megnyitásához. Ha nélküle adja meg, akkor a fájl LibreOffice Draw-dokumentumként kerül megnyitásra. Egyébként egy régi programverzióban mentett fájl most a LibreOffice Impressben nyílik meg.

Egy EPS-fájl importálása során a kép előnézete megjelenítésre kerül a dokumentumban. Ha nem lehetséges az előnézet megjelenítése, a kép méretének megfelelő helykitöltő lesz látható a dokumentumban. Unix és Microsoft Windows alatt a beimportált fájl kinyomtatható egy PostScript-nyomtató használatával. Egy EPS formátumú kép exportálásánál egy előnézet kerül létrehozásra, amelynek formátuma TIFF vagy EPSI. Ha egy EPS-kép más grafikus elemekkel kerül exportálásra EPS formátumban, akkor a képfájl változatlanul beágyazásra kerül az új fájlba.

A többoldalas TIFF-ek akkor használhatóak, ha TIFF kiterjesztésű képeket importál vagy exportál. A képek ekkor különálló képekként töltődnek le egyetlen fájlba, például egy fax egyes oldalai.

Egyes LibreOffice Draw- és LibreOffice Impress-beállítások a Fájl - Exportálás lehetőségen keresztül érhetők el. További információért lásd a Képek exportálásának beállításai szakaszt.

PostScript

Egy dokumentum vagy kép PostScript formátumban való exportálásához:

  1. Amennyiben még nem csinált ilyet, telepítsen egy PostScript-nyomtatóillesztőprogramot a számítógépre, például az Apple LaserWriter illesztőprogramját.

  2. Nyomtassa ki a dokumentumot a Fájl - Nyomtatás lehetőség használatával.

  3. Válassza ki a PostScript-nyomtatót a párbeszédablakból, és jelölje be a Nyomtatás fájlba jelölőnégyzetet. Létrejön egy PostScript-fájl.