Általános szójegyzék

Ebben a kifejezésgyűjteményben azokról a legfontosabb kifejezésekről talál magyarázatokat, amelyekkel a LibreOffice programban találkozhat.

Használja a kifejezésgyűjteményt a LibreOffice-alkalmazásokban felbukkanó, ismeretlen kifejezések kikeresésére.

ASCII

Az American Standard Code for Information Interchange (Amerikai, információcseréhez használt szabványos kód) rövidítése. Az ASCII egy olyan karakterkészlet, amellyel betűket jeleníthet meg személyi számítógépeken. 128 karaktert tartalmaz beleértve betűket, számokat, írásjeleket és szimbólumokat. A kibővített ASCII karakterkészlet 256 karaktert számlál. Minden karakterhez hozzá van rendelve egy egyedi szám, amelyet ASCII-kódnak hívnak.

A HTML-oldalak csak a 7 bites ASCII-karakterkészlet elemeit tartalmazhatják. Az egyéb karakterek, mint például az ékezetes betűk, külön kódokkal vannak megkülönböztetve. Nyugodtan írhat ékezetes karaktereket, a LibreOffice exportszűrője automatikusan végrehajtja a megfelelő átalakítást.

Alávágás

Alávágáson az egyes betűk közti távolság növelése vagy csökkentése értendő, mellyel javíthatja az egész szöveg áttekinthetőségét.

Az alávágás-táblázat információkat tartalmaz arról, amelyik betűpárhoz kell nagyobb térközt rendelni. Ezek a táblázatok általában egy betűtípushoz tartoznak.

Bézier-objektum

A francia matematikus, Pierre Bézier által definiált Bézier-görbe egy matematikailag meghatározott görbe, amelyet kétdimenziós grafikus alkalmazásoknál használnak. A görbét négy pont határozza meg: a kezdeti és a végső helyzet, valamint két elkülönülő középső pont. A Bézier-objektumokat ezen pontok egérrel történő mozgatásával lehet változtatni.

Csatolás

A Hivatkozások parancs a Szerkesztés menüben található. A parancs csak akkor aktiválható, ha az aktuális dokumentum legalább egy hivatkozást tartalmaz. Egy kép beszúrásakor azt közvetlenül bemásolhatja vagy hivatkozásként is beszúrhatja a dokumentumba.

Amikor egy objektumot közvetlenül egy dokumentumba szúr be, akkor a dokumentum mérete (legalább) az objektum méretével megnő. A dokumentumot mentheti, és meg is nyithatja egy másik számítógépen, és a beszúrt objektum továbbra is a helyén lesz a dokumentumban.

Ha hivatkozásként szúrja be az objektumot, csak egy fájlnévre történő hivatkozás lesz beillesztve. A dokumentum mérete csak az útvonal- és a hivatkozásadat méretével növekszik. Azonban ha egy másik számítógépen nyitja meg a dokumentumot, a hivatkozott fájlnak pontosan azon a helyen kell lennie, ahová a hivatkozás mutat, különben az objektum nem tekinthető meg.

Annak megtekintéséhez, hogy a dokumentumhoz milyen fájlok vannak hivatkozásként beszúrva, használja a Szerkesztés - Hivatkozások lehetőséget. A hivatkozások szükség esetén eltávolíthatók. Ez megszünteti a hivatkozást, és közvetlenül beilleszti az objektumot.

DDE

A DDE a Dynamic Data Exchange (Dinamikus adatcsere) rövidítése, amely az OLE (Object Linking and Embedding) elődje. A DDE segítségével objektumokat kapcsolhat fájlokhoz hivatkozással, de nem beágyazva.

DDE-hivatkozást a következőképpen hozhat létre: Válasszon ki cellákat egy Calc-munkafüzetből, másolja azokat a vágólapra, majd váltson egy másik munkafüzetre, és válassza a Szerkesztés - Irányított beillesztés lehetőséget. A tartalom DDE-kapcsolatként való beszúrásához válassza a Hivatkozás lehetőséget. Egy hivatkozás aktiválásakor a beszúrt cella területe az eredeti fájlból kerül beolvasásra.

Dokkolás

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Dokkolás (Automatikus elrejtés)

Bármely olyan ablakélen, ahol már egy másik ablak dokkolva van, látni fog egy gombot, amellyel megjelenítheti és elrejtheti az ablakot.

Elsődleges kulcs

Az elsődleges kulcs az adatbázismezők egy egyedi azonosítója. Az adatbázismezők egyedi azonosítása a relációs adatbázisokban használhatók, más tábla adatainak eléréséhez. Ha egy elsődleges kulcsra egy másik táblából hivatkoznak, akkor idegen kulcsról van szó.

A LibreOffice alkalmazásban az elsődleges kulcsot a táblázat tervezőnézetében adhatja meg, ha kiválasztja a megfelelő parancsot a kijelölt mező sorfejlécének helyi menüjéből.

Fattyú- és árvasorok

Az özvegysor és a fattyúsor sok-sok éve használt történelmi tipográfiai elnevezések. Az özvegysor a bekezdés végén egy olyan rövid sor, amely nyomtatásban egymagában átkerül a következő oldal (hasáb) tetejére. A fattyúsor ennek ellentéte, egy bekezdés első sora, amely egymagában áll egy oldal (hasáb) alján. A LibreOffice-szövegesdokumentumokban a kívánt bekezdésstílusban automatikusan letiltható ezek előfordulása. Ha így tesz, megadhatja, minimálisan hány sort kell együtt tartani egy oldalon.

Formázás

A formázás a szöveg vizuális elrendezésére utal szövegszerkesztő vagy DTP-programmal. Ide tartozik a papír formátumának, keretének, a betűtípusoknak és betűeffektusoknak a meghatározása, mint ahogy a behúzások és térközök beállítása. A szövegek közvetlenül vagy stílusokkal formázhatók, amely utóbbiak a LibreOffice programban érhetők el.

Helyi menü

Egy objektum helyi menüjének megnyitásához előbb az objektum kiválasztásához kattintson az egér gombjával, majd . Bizonyos helyi menük akkor is előhívhatók, ha az objektumot nem választotta ki. A helyi menük szinte mindenhol megtalálhatók a LibreOffice programban.

IME

Az IME az Input Method Editor (bevitelieljárás-szerkesztő) angol rövidítése. A program lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy nem nyugati karakterkészletekből vett összetett karaktereket szabvány billentyűzettel adhassanak meg.

JDBC

A Java Database Connectivity (JDBC) API segítségével csatlakozhat egy LibreOffice-adatbázishoz. A JDBC-illesztőprogramokat Java nyelven írják és platformfüggetlenek.

Komplex szöveg megjelenítése (CTL)

A komplex szövegmegjelenítésű nyelvek az alábbiak közül néhány vagy az összes tulajdonsággal rendelkeznek:

A LibreOffice jelenleg a hindi, a thai, a héber és az arab nyelvet támogatja CTL- (komplex szövegelrendezésű) nyelvként.

Engedélyezze a CTL-támogatást - Nyelvi beállítások - Nyelvek lehetőséggel.

Közvetlen vagy stílussal történő formázás

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

A közvetlen formázás dokumentumból való eltávolításához válassza ki a teljes szöveget a +A billentyűkombinációval, majd válassza a Formátum - Közvetlen formázás törlése lehetőséget.

Léptetőgomb

  1. Űrlap-vezérlőelemekben a léptetőgomb egy numerikus mező, pénznemmező, dátummező vagy időmező tulajdonsága. Ha a „Léptetőgomb” tulajdonság engedélyezve van, akkor a mező megjelenít két, vízszintes vagy függőleges ellentétes irányú nyilat.

  2. A Basic IDE felületen a léptetőgomb a számmezőhöz használt név a két nyílszimbólummal együtt.

A léptetőgomb melletti mezőbe beírhat egy számértéket, vagy a léptetőgomb fel- vagy lefelé mutató nyilával kiválaszthatja az értéket. A billentyűzeten levő fel- és lefelé mutató nyílbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a léptetőmező értékét. A Page Up és Page Down billentyűkkel beállíthatja a léptetőmező maximális és minimális értékét.

Ha a léptetőgomb melletti mező numerikus értéket határoz meg, megadhat egy mértékegységet is, például 1 cm vagy 5 mm, illetve 12 pt vagy 2".

Mentés relatív és abszolút útvonallal

Különböző párbeszédablakokban (például az Eszközök - Szövegblokk menüben) kijelölhető, hogy relatív vagy abszolút útvonallal akarj-e menteni a fájlt.

Ha a relatívat választja, a beágyazott képek vagy más objektumok dokumentumon belüli hivatkozásai a fájlrendszeren belüli helyhez képest lesznek mentve. Ilyenkor nem érdekes, hol található a hivatkozott könyvtárszerkezet. A fájlok a helyzetüktől függetlenül megkerülnek addig, amíg a hivatkozás ugyanazon a meghajtón vagy köteten belül marad. Ez akkor fontos, ha azt szeretné, hogy a dokumentum elérhető legyen más számítógépek számára is, amelyek teljesen más könyvtárszerkezetet, illetve meghajtó- vagy kötetneveket használhatnak. Ajánlatos akkor is a relatív mentés, ha egy internetkiszolgálón szeretne könyvtárszerkezetet létrehozni.

Amennyiben az abszolút mentést választja, a más fájlokhoz tartozó hivatkozások is abszolútként, a megfelelő meghajtó, kötet illetve gyökérkönyvtár alapján jelennek meg. Ennek előnye, hogy meg ha a hivatkozásokat tartalmazó dokumentumot más könyvtárakba vagy mappákba mozgathatja, a hivatkozások érvényesek maradnak.

ODBC

Az ODBC (Open Database Connectivity) egy olyan protokollszabvány, amely segítségével különböző alkalmazások adatbázis-rendszerekhez férhetnek hozzá. A lekérdezés nyelve az SQL. A LibreOffice programban meghatározhatja minden egyes adatbázishoz, hogy használjon-e SQL-parancsokat a lekérdezések futtatásához. Alternatív megoldásként az interaktív súgó segítségével, az egérgombbal történő kattintással is meghatározhatja lekérdezését, amely automatikusan lefordítódik SQL nyelvre a LibreOffice programban.

OLE

Az OLE (Object Linking and Embedding) -objektumok céldokumentumokhoz kapcsolhatók hozzá, vagy beágyazhatók azokba. A beágyazás azt jelenti, hogy az objektum egy másolata és a forrásprogram részletei bekerülnek a céldokumentumba. Ha szerkeszteni akarja az objektumot, egyszerűen az objektumra történő dupla kattintással aktiválja a forrásprogramot.

Objektum

Az objektum egy adatokat tartalmazó képernyőelem. Alkalmazásadatokra hivatkozhat, például szövegre vagy képre.

Az objektumok egymástól függetlenek, egymást nem befolyásolják. Bármely adatokat tartalmazó objektumhoz hozzárendelhet bizonyos parancsokat. Például egy képobjektumnak képszerkesztő parancsai, egy munkafüzetnek pedig számítási parancsai vannak.

OpenGL

Az OpenGL egy 3D-grafikusnyelv, amelyet eredetileg az SGI (Silicon Graphics Inc) fejlesztett. E nyelvnek két elterjedt változata van: a Microsoft OpenGL, amelyet Windows NT-re fejlesztettek, és a Cosmo OpenGL, amely az SGI fejlesztése. Az utóbbi egy független grafikus nyelvet jelöl, amely minden számítógépen és platformon használható, még olyan gépeken is, amelyek nem rendelkeznek speciális 3D-hardverrel.

PNG

A Portable Network Graphics (PNG) egy grafikus fájlformátum. A fájlok választható tömörítési faktorral tömörítettek, és a JPG formátummal ellentétben a PNG-fájlok tömörítése mindig veszteségmentes.

RTF

Az RTF egy olyan fájlformátum, amely szöveges fájlok cseréjére szolgál. Különlegessége abban rejlik, hogy a formázást átalakítja közvetlenül olvasható szöveges formátumba. Sajnos, más fájl formátumokkal összehasonlítva, meglehetősen sok helyet foglal.

Relációs adatbázis

A relációs adatbázis adatok előírás szerinti táblázatba rendezett gyűjteménye, amelyből sokféle módon elérhetők vagy újraszervezhetők az adatok anélkül, hogy az adatbázistáblákat átszervezné.

A relációsadatbáziskezelő-rendszer (RDBMS) egy olyan program, amely lehetővé teszi relációs adatbázisok létrehozását, frissítését és adminisztrálását. Az RDBMS rendszerek felhasználó által beírt vagy egy alkalmazásban szereplő SQL-utasításokat fogad, és az adatbázist létrehozza, frissíti, valamint biztosítja vele kapcsolatot.

Egy relációs adatbázis jó példája egy Ügyfél, Vásárlás és Számlák táblákat tartalmazó adatbázis. A Számla táblázatban nincs tényleges ügyfél vagy beszerzési adat, a táblázat mégis tartalmaz utalást egy relációs hivatkozáson vagy egy reláción keresztül az Ügyfél és Vásárlás táblák megfelelő mezőire vonatkozóan (például az ügyféltábla ügyfélazonosító-mezőjére).

SQL

Az SQL (Structured Query Language) adatbázis-lekérdezéshez használatos nyelv. A LibreOffice programban lekérdezéseket SQL-ben vagy az egér segítségével, interaktívan készíthet.

SQL-adatbázis / SQL-kiszolgáló

Egy SQL adatbázis egy olyan adatbázisrendszer, amely SQL-felületet biztosít. Az SQL-adatbázisokat gyakran használják kliens/kiszolgáló-hálózatokban, ahol különböző kliensek kapcsolódnak egy központi kiszolgálóhoz (például egy SQL-kiszolgálóhoz), ezért SQL-kiszolgálóadatbázisnak vagy röviden SQL-kiszolgálóknak nevezik őket.

A LibreOffice programba integrálhat külső SQL-adatbázisokat. Ezek a helyi merevlemezen vagy hálózaton is lehetnek. A hozzáférést egy ODBC-, JDBC- vagy egy, a LibreOffice programba integrált natív illesztőprogramon keresztül lehet biztosítani.

Soregyen

A soregyen egy nyomdaiparban használt tipográfiai kifejezés. A kifejezés a könyvek, újságok és magazinok oldalainak mindkét felén lévő szövegsorok egybeesésére utal. A soregyen megkönnyíti ezen oldalak olvasását azáltal, hogy a sorok között nem látszik át a másik oldal, ezzel okozva szürkés árnyalatot. A soregyen az egyes szöveghasábok sorainak azonos magasságát is jelenti.

Amikor egy bekezdést, egy bekezdésstílust vagy egy oldalstílust ad meg soregyenként, az érintett karakterek alapvonalai egy függőleges oldalrácshoz kerülnek igazításra, függetlenül a betűmérettől vagy a képek esetleges jelenlététől. Ha akarja, oldalstílus-tulajdonságként megadhatja e rács beállításait.

Számrendszer

A számrendszert a számok megjelenítésére rendelkezésre álló karakterek száma határozza meg. A decimális rendszer például a (0..9) számokra épül, a kettes számrendszer a 0 és az 1 számokra, a hexadecimális rendszer 16 karakterre (0...9 és A...F) épül.