Internetes szakkifejezések gyűjteménye

Akiknek újdonság az internet, azok sok ismeretlen kifejezéssel fognak találkozni: böngésző, könyvjelző, e-mail, honlap, keresőszolgáltatás és még sok más. A kezdőlépések megkönnyítéséért ez a szójegyzék bemutatja a legfontosabb, internettel, intranettel, levelezéssel és hírüzenetekkel kapcsolatos szakkifejezéseket.

CMIS

A Tartalomkezelési interoperabilitási szolgáltatások (CMIS) szabvány egy tartománymodellt, illetve webszolgáltatási és AtomPub kötéseket definiál, amelyek lehetővé teszik a vállalati tartalomkezelő rendszerekkel való nagyobb interoperabilitást. A CMIS a webszolgáltatási és web 2.0 felületek használatával teszi lehetővé részletes információk megosztását különböző internetes protokollokon gyártófüggetlen formátumokban a dokumentumkezelő rendszerek, közreadók és tárolók között ugyanazon vállalaton belül vagy vállalatok között.

EPUB

EPUB is standard for electronic book files with the extension .epub that can be downloaded and read on devices like smartphones, tablets, computers, or e-readers.

EPUB is a technical standard published now by the Publishing group of W3C. EPUB is a popular format because it is open and is based on HTML.

An EPUB publication is delivered as a single file and is an unencrypted zipped archive containing a website. It includes HTML files, images, CSS style sheets, and other assets such as metadata, multimedia and interactivity.

FTP

Az FTP a File Transfer Protocol (fájlátviteli protokoll) rövidítése, és a fájlok interneten való továbbításának szabványos protokollja. Az FTP-kiszolgáló egy program, amely egy internetre csatlakoztatott számítógépen fut, és amely az FTP segítségével átvinni szándékozott fájlokat tartalmazza. Míg az FTP az internetes fájlok átviteléért és letöltéséért felel, a HTTP (hiperszöveg-átviteli protokoll) biztosítja a kapcsolat létrehozását és az adatátvitelt a webkiszolgálók és a kliensek között.

HTML

A HTML (Hypertext Markup Language) egy dokumentum-kódnyelv, amelyet a világháló dokumentumainak fájlformátumaként használnak. Az SGML-ből származik, és szövegeket, grafikus elemeket és hangállományokat tartalmazhat.

Ha közvetlenül akar HTML-parancsokat beírni, például amikor a rendelkezésre álló HTML-könyvek valamelyik példáját próbálja ki, ne felejtse el, hogy a HTML-oldalak tiszta szövegfájlok 7 bites ASCII-kódban. Mentse a dokumentumot Szöveg formátumban, és fájlnév-kiterjesztésként adja meg a .HTML-t. Győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz ékezetes vagy más, a kibővített karakterkészletbe tartozó speciális karaktert. Ha újra meg szeretné nyitni ezt a fájlt a LibreOffice programban, és szerkeszteni akarja a HTML-kódot, akkor azt Szöveg formátumban kell betöltenie, nem pedig Weboldalak formátumban.

Az interneten számos hivatkozás található, amely információkat kínál a HTML nyelvről.

HTTP

A Hypertext Transfer Protocol rögzíti a WWW-dokumentumok átvitelét a WWW-kiszolgálók (gazdák) és a böngészők (kliensek) között.

Hiperhivatkozás

A hiperhivatkozások kereszthivatkozások, amelyek a szövegben különféle színekkel vannak jelölve, és egérkattintásokkal aktiválhatók. A hiperhivatkozások segítségével az olvasó egy adott információra ugorhat a dokumentumon belül, valamint más dokumentumok kapcsolódó információira.

A LibreOffice-ban szöveghez, képhez és szövegkerethez is rendelhet hiperhivatkozást (lásd a Hiperhivatkozás párbeszédablak ikonját a Standard eszköztáron).

Interaktív kép

Az interaktív kép egy hivatkozásérzékeny kép vagy szövegkeret. A kép vagy szövegkeret egy meghatározott részére kattintva a területhez kapcsolt célhelyre (URL)-re jut. A hivatkozási területek, amelyeken a hivatkozott URL-ek és a megfelelő szöveg együtt megjelennek, ha az egérmutatót a terület fölé viszi, az Interaktívkép-szerkesztőben adhatók meg.

Két különböző fajta interaktív kép létezik. A kliensoldali interaktív kép a kliensgépen kerül kiértékelésre, amely letölt egy grafikus elemet az internetről. A kiszolgálóoldali interaktív képet a HTML-oldalt biztosító kiszolgáló-számítógép értékeli ki. A kiszolgálóoldali értékelés esetében az interaktív képre kattintás elküldi a kurzor relatív, képen belüli koordinátáit a kiszolgálónak, majd a kiszolgálón egy kijelölt program felel. A kliensoldali értékelésnél az interaktív kép egy adott pontjára való kattintás aktiválja az URL-t, mintha az rendes szöveges hivatkozás lenne. Az URL megjelenik az egérmutató alatt, amint az áthalad az interaktív kép fölött.

Ahogy az interaktív képek különbözőképpen használhatók, különböző formátumokban is tárolhatók.

Interaktív kép formátumai

Az interaktív képek alapvetően aszerint oszthatók fel, hogy hol történik a kiértékelésük: a kiszolgálón (az internetszolgáltató kiszolgálóján), vagy az olvasó böngészőjében.

Java

A Java programozási nyelv egy platformfüggetlen nyelv, amely különösen alkalmas az interneten való használathoz. A Java-osztályfájlok használatával írt weboldalak és alkalmazások az összes modern operációs rendszeren használhatók. A Java nyelven írt programokat általában Java-fejlesztőkörnyezetben fejlesztik, és ezután fordítják „bájtkódba”.

Keresőszolgáltatások

A keresőszolgáltatás egy szoftveren alapuló internetes szolgáltatás, amelynek segítségével hatalmas mennyiségű információt vizsgálhat meg kulcsszavak használatával.

Keretek

A keretek a HTML-oldalak elrendezésének kialakításakor hasznosak. A LibreOffice lebegő kereteket használ, amelyekbe objektumokat helyezhet el, mint például képeket, filmeket és hangokat. Egy keret helyi menüje mutatja a keret tartalmának visszaállítását vagy szerkesztését biztosító lehetőségeket. Ezen parancsok némelyike a Szerkesztés - Objektum lehetőségnél is fel van sorolva, ha a keret ki van választva.

Kiszolgálóoldali interaktív képek

A kiszolgálóoldali interaktív képek az olvasónak ábra vagy keret formájában jelennek meg az oldalon. Kattintson rá az interaktív képre, és a viszonylagos helyzet koordinátái elküldésre kerülnek a kiszolgálóhoz. Ezután egy további program segítségével a kiszolgáló meghatározza a következő lépést. Különböző nem kompatibilis módszerrel határozható meg ez a folyamat, amelyekből a két legáltalánosabb a következő:

A LibreOffice mindkét módszerhez interaktív képeket készít. Válassza ki a formátumot az Interaktívkép-szerkesztő Mentés másként párbeszédablakának Fájltípus listájából. Külön interaktívkép-fájlok jönnek létre, amelyeket fel kell töltenie a kiszolgálóra. Meg kell kérdeznie a szolgáltatóját vagy hálózat rendszergazdáját, hogy a kiszolgáló milyen típusú interaktív képeket támogat, és hogyan érhető el a kiértékelő program.

Kódok

A HTML-oldalak bizonyos strukturális és formázási utasításokat tartalmaznak, ezek a HTML-kódok. A kódok hegyes zárójelek (kacsacsőrök) között találhatók, és a HTML dokumentumleíró nyelv kódszavai. Sok kód tartalmaz szövegeket vagy hiperhivatkozásokat a nyitó és a záró hegyes zárójelek között. A címsorok kezdetét például a <h1>, végét a </h1> kód jelöli. Egyes kódok csak önmagukban jelennek meg, ilyen például a sortörést jelentő <br> vagy a grafikus elemekre hivatkozó <img ...>.

Proxy

A proxy egy számítógép a hálózaton, amely egyfajta vágólapként szolgál az adatátvitelhez. Bármikor, amikor az internetről egy weboldalt tekint meg a céges hálózatról, és az adott oldalt a kollégája már korábban megtekintette, a proxy sokkal hamarabb megjeleníti a kért oldalt, amíg az a memóriában van. Amit ebben az esetben ellenőrizni kell csak az, hogy a proxyn tárolt oldal a legfrissebb változat-e. Ha igen, akkor az oldalt nem kell letölteni a sokkal lassabb internetről, hanem közvetlenül a proxyról olvasható be.

SGML

Az SGML a "Standard Generalized Markup Language" (Normál, általánosított jelölőnyelv) kifejezés rövidítése. Az SGML arra épül, hogy a dokumentumok olyan szerkezeti és egyéb szemantikai elemekkel rendelkeznek, amelyek leírhatók az elemek megjelenítési módjának megadása nélkül. Az ilyen dokumentumok tulajdonképpeni megjelenése a kimenet típusától és a stílusbeállításoktól függően változhat. Strukturált szövegekben az SGML nem csak meghatározza a struktúrákat (a DTD-ben = dokumentumtípus-definíció), de a konzisztens használatukat is biztosítja.

A HTML az SGML egy speciális alkalmazási módja. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb böngésző az SGML-szabványoknak csak egy korlátozott részét támogatja, és hogy szinte minden SGML-kompatibilis rendszer attraktív HTML-oldalak készítésére képes.

URL

Az egységes erőforrás-mutató (URL) egy dokumentum vagy egy kiszolgáló internetes címét mutatja. Egy URL-cím általános szerkezete a típusa szerint változik, és általában a következő formátumú: szolgáltatás://gazdanév:port/elérési út/oldal#jelzés (nem mindig van szükség minden elemre). Egy URL-cím lehet egy FTP-cím, egy WWW (HTTP) -cím, egy fájlcím vagy egy e-mail cím.

WebDAV

A WebDAV (Kb. Webalapú Elosztott Alkotás és Verziózás) a HTTP platformfüggetlen kiterjesztéseinek IETF szabványhalmaza, amely lehetővé teszi fájlok együttműködő szerkesztését és kezelését távoli webkiszolgálókon. A WebDAV a metaadat-kezelést, zárolást (ez megakadályozza, hogy a szerzők felülírják egymás módosításait), névtér-manipulációt és távoli fájlkezelést lehetővé tevő XML tulajdonságokat tartalmaz. Néha egyszerűen csak DAV-nak hívják.

Ügyféloldali interaktív kép

A kép vagy a keret területét, amelyre az olvasó kattinthat, a hivatkozási URL megjelenése jelzi, amikor az egér áthalad a terület felett. Az interaktív kép egy, a kép alatti rétegen tárolódik, és információkat tartalmaz a hivatkozott területekről. A kliensoldali interaktív képek egyetlen hátránya, hogy a régebbi böngészők nem tudják azokat olvasni; azonban ez a hátrány idővel meg fog szűnni.

Egy interaktív kép mentésekor válassza a SIP - StarView interaktív kép fájltípust. Ez közvetlenül olyan formátumba menti az interaktív képet, amely a dokumentum minden aktív képéhez vagy keretéhez alkalmazható. Ha azonban az aktuális képen vagy szövegkereten szeretné használni az interaktív képet, semmilyen speciális formátumba sem kell mentenie. A területek megadása után egyszerűen kattintson az Alkalmaz gombra. Semmi többre nincs szükség. A HTML formátumban elmentett kliensoldali interaktív képek közvetlenül az oldalba kerülnek beszúrásra, HTML kódban.