Szöveg átalakítása számokká

A Calc a cellákban levő szöveget a megfelelő számértékre alakítja át, amennyiben egyértelmű átalakítás lehetséges. Ha nem lehet átalakítani, a Calc #ÉRTÉK! hibát ad vissza.

Csak egész számok, beleértve a kitevőt, lesznek átalakítva, valamint az ISO 8601 szabvány szerinti dátumok és idők a kiterjesztett formátumokban elválasztókkal. Minden más, például tört számok tizedeselválasztóval vagy nem ISO 8601 szerinti dátumok, nem lesz átalakítva, mert a szöveg függhet a nyelvi és területi beállításoktól. A kezdő és záró üres karakterek nem lesznek figyelembe véve.

A következő ISO 8601 szerinti formátumok lesznek átalakítva:

Az évszázad CC kódját el lehet hagyni. A T dátum–idő elválasztó helyett egyetlen szóköz karakter is használható.

Ha dátum van megadva, annak érvényes, Gergely-naptár szerinti dátumnak kell lennie. Ebben az esetben az opcionális időnek a 00:00 – 23:59:59.99999 tartományban kell lennie.

Ha csak időkarakterlánc van megadva, akkor az órák értéke lehet 24-nél nagyobb, de a percek és másodpercek értéke legfeljebb 59 lehet.

Az átalakítás csak egyetlen argumentumra lesz elvégezve, például =A1+A2 vagy ="1E2"+1. A cellatartomány-argumentumok nem érintettek, tehát a SZUM(A1:A2) nem ugyanaz lesz, mint az A1+A2, ha a két cellából legalább az egyik tartalmaz átalakítható karakterláncot.

A képletekben szereplő karakterláncok szintén át lesznek alakítva, például ="1999-11-22"+42, amely az 1999. november 22. után 42 nappal következő dátumot adja vissza. Az olyan számítások esetén, amelyekben honosított dátumok szerepelnek karakterláncként, a képlet hibát ad vissza. Például a honosított „11/22/1999” vagy a „22.11.1999” dátumkarakterlánc nem használható az automatikus átalakításhoz.

Példa

Az A1 cellába írja be az '1e2 szöveget (amely belsőleg a 100 számra konvertálódik).

Az A2 cellába írja be az =A1+1 képletet (amely a helyes 101 eredményt adja).