Hibakódok a LibreOffice Calc programban

Az alábbi táblázat a LibreOffice Calc hibaüzeneteinek áttekintését tartalmazza. Ha a hiba a kurzort tartalmazó cellában következik be, akkor a hibaüzenet az Állapotsoron jelenik meg.

Hibakód

Üzenet

Magyarázat

###

nincs

A cella nem elég széles ahhoz, hogy megjelenítse a tartalmat.

501

Érvénytelen karakter

A képletben érvénytelen karakter van.

502

Érvénytelen argumentum

A függvény argumentuma érvénytelen. Például negatív szám a SQRT() függvényben, ami helyett az IMSQRT() függvényt kell használni.

503
#NUM!

Érvénytelen lebegőpontos művelet

A számítás túlcsordulást eredményez a megadott értéktartományban.

504

Paraméterlista-hiba

A függvényparaméter nem érvényes, például szöveg van megadva szám helyett vagy tartományhivatkozás cellahivatkozás helyett.

508

Hiba: Hiányzó pár

Hiányzó zárójel, például bezáró zárójelek nyitó zárójelek nélkül.

509

Hiányzó operátor

Hiányzó operátor, például „=2(3+4) * ”, ahol a „2” és a „(” közül hiányzik az operátor.

510

Hiányzó változó

Hiányzó változó, például akkor, amikor két operátor egymást követi: „=1+*2”.

511

Hiányzó változó

A függvényeknek a megadottnál több változóra van szükségük, például ÉS() és VAGY().

512

Képlettúlcsordulás

Fordító: a belső jelek száma (ilyenek az operátorok, a változók, a szögletes zárójelek) a képletben túllépi a 8192-t.

513

Szövegtúlcsordulás

Fordító: a képletben lévő egyik azonosító mérete meghaladja a 64 kB-ot. Értelmező: a karakterlánc-művelet egy eredménye túllépi a 64 kB-os méretet.

514

Belső túlcsordulás

Túl sok számadattal próbált rendezni (max. 100000 lehet), vagy számításiverem-túlcsordulás történt.

516

Belső szintaktikai hiba

A program mátrixot várt a számítási veremben, de az nem érhető el.

517

Belső szintaktikai hiba

Ismeretlen kód, például régebbi verzióban nyit meg egy újabb verzióval készített dokumentumot, amelyben bizonyos függvények nem érhetők el.

518

Belső szintaktikai hiba

A változó nem érhető el.

519
#VALUE

Nincs eredmény (#ÉRTÉK áll a cellában és nem Hiba:519!)

A képlet olyan eredményt szolgáltat, amely nincs összhangban a definícióval, vagy a képletben hivatkozott cella szöveget tartalmaz szám helyett.

520

Belső szintaktikai hiba

A fordító ismeretlen fordítókódot hoz létre.

521

Belső szintaktikai hiba

Nincs eredmény.

522

Körkörös hivatkozás

A képlet közvetlenül vagy közvetetten önmagára hivatkozik, és - LibreOffice Calc - Számítás panel Iterációk beállítása nincs kijelölve.

523

A számítási eljárás nem konvergens

Egy függvénynek hiányzik a célértéke, vagy az iteratív hivatkozások nem érik el a megadott maximális számú lépés alatt a minimális változást.

524
#REF

Érvénytelen hivatkozások (Hiba:524 helyett a cellában #HIV! áll)

Fordító: egy oszlop vagy sor leírásnevét nem lehet feloldani. Értelmező: hiányzik egy képletben a hivatkozott cellát tartalmazó oszlop, sor vagy munkalap.

525
#NAME?

Érvénytelen nevek (Hiba:525 helyett a cellában #NÉV? áll)

Egy azonosító nem értékelhető ki, például nincs érvényes hivatkozás, nincs érvényes tartománynév, nincs érvényes oszlop/sorcímke, nincs makró, hibás a tizedesosztó, nem található kiegészítő.

526

Belső szintaktikai hiba

Elavult, már nem használatos, de régi dokumentumok esetén előfordulhat, ha az eredmény egy képlet egy tartományból.

527

Belső túlcsordulás

Értelmező: A hivatkozások (ha például egy cella egy másik cellára hivatkozik) túlságosan egymásba vannak ágyazva.

532
#DIV/0!

Osztás nullával

Osztás operátor / és a nevező 0
Néhány függvény is ezt a hibát adja vissza, például:
a VARP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁSP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a VAR, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁS, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a NORMALIZÁLÁS, ha a szórás 0
a NORM.ELOSZL, ha a szórás 0