IMTAN függvény

Visszaadja egy komplex szám tangensét. Egy komplex szám tangense kifejezhető:

tan(a+bi)=sin(a+bi)/cos(a+bi)

Az eredmény karakterlánc formátumban jelenik meg, és az „i” vagy „j” karaktert tartalmazza képzetes egységként.

Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

IMTAN(komplexszám)

A komplexszám az a komplex szám, amelynek tangensét ki kívánja számítani.

Jegyzet ikon

Egy komplex szám egy karakterlánc kifejezés, „a+bi” vagy „a+bj” alakú eredménnyel, ahol az a és b számok.
Ha a komplex szám ténylegesen egy valódi szám (b=0), akkor lehet karakterlánc kifejezés vagy számérték is.


Figyelmeztetés ikon

A függvény mindig egy komplex számot képviselő karakterláncot ad vissza.
Ha az eredmény egy komplex szám, amelynek egyik része (a vagy b) nulla, akkor az a rész nem jelenik meg.


Példák

=IMTAN("4-3i")
eredménye: 0.00490825806749606-1.00070953606723i.

=IMTAN(2)
eredménye: -2.18503986326152 karakterláncként. A képletes rész nulla, így nem jelenik meg az eredményben.

Open file with example: