IMSINH függvény

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szinuszát. Egy komplex szám hiperbolikus szinusza kifejezhető:

sinh(a+bi)=sinh(a)cos(b)+cosh(a)sin(b)i

Az eredmény karakterlánc formátumban jelenik meg, és az „i” vagy „j” karaktert tartalmazza képzetes egységként.

Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

IMSINH(komplexszám)

A komplexszám az a komplex szám, amelynek hiperbolikus szinuszát ki kívánja számítani.

Jegyzet ikon

Egy komplex szám egy karakterlánc kifejezés, „a+bi” vagy „a+bj” alakú eredménnyel, ahol az a és b számok.
Ha a komplex szám ténylegesen egy valódi szám (b=0), akkor lehet karakterlánc kifejezés vagy számérték is.


Figyelmeztetés ikon

A függvény mindig egy komplex számot képviselő karakterláncot ad vissza.
Ha az eredmény egy komplex szám, amelynek egyik része (a vagy b) nulla, akkor az a rész nem jelenik meg.


Példák

=IMSINH("4-3i")
eredménye: -27.0168132580039-3.85373803791938i.

=IMSINH(2)
eredménye: 3.62686040784702 karakterláncként. A képletes rész nulla, így nem jelenik meg az eredményben.

Open file with example: