NAP360

Kiszámítja két dátum különbségét a kamatszámításokban használt 360 napos év alapján.

Szintaxis

NAP360("dátum_1"; "dátum_2"; típus)

Ha a dátum_2 dátum korábbi, mint a dátum_1, akkor a függvény negatív számot ad vissza.

Az opcionális típus argumentum határozza meg a különbségszámítás típusát. Ha a típus = 0, vagy ha nem ad meg argumentumot, akkor az amerikai módszer (NASD, National Association of Securities Dealers) kerül felhasználásra. Ha a típus <> 0, akkor az európai módszer kerül felhasználásra.

Példák

A =NAP360("2000-01-01";MOST()) eredményül a 2000. január 1-től a mai napig terjedő kamatnapok számát adja.